An Introduction to the Philosophy of Politics and Economics - Video-lecture

Video-lecture

Description: Tamar Gendler, Odeljenje za filozofiju katedre na Univerzitetu Jejl, Kognitivni naučnikKo dobija, a ko šta kaže? Ova dva pitanja su u osnovi i obavesti svaki društveni aranžman sa rezolucijom školskog dvorišta prepirki na meta-strukture ljudskih društava Oni su takođe osnova političke filozofije.. Profesor Tamara Gendler koristi rad tri titana discipline, Tomas Hobs DŽon Rols i Robert Nozik, kao objektiv da nas vodi kroz zategnutog debate o ulozi vlade u društvu, tražeći "Da li ćemo prihvatiti radikalnu stanje prirode, ili ćemo predati našu slobodu Levijatana države?" Show more
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari! Download Google Chrome