The Psychology of Everything - Video-lecture

Video-lecture

Description: Psihologija svemu: Šta Saosećanje, rasizam, i seks nam reći o ljudskoj prirodiPol Blum, Bruks, Suzanne Ragen profesor psihologije, Univerzitet JejlDajte Paul Bloom jedan sat, a on će vas naučiti ", psihologiju svemu", ilustruje neke od najosnovnijih elemenata ljudske prirode kroz studije slučaja o saosećanju, rasizma, i seksa. On govori o nekim od najvećih pitanja u prirodi u odnosu na negovanje raspravu, uključujući i "Da li smo kablom da brinu o drugima?" Blum ističe zašto stereotipa može da bude i štetno i korisno, pa je čak objašnjava šta porno preferencija majmuna nam govori o našem seksualnom choosiness, ili nedostatak istog. Posle sat je gore ćete razumeti zašto Blum poziva psihologija, zbog svoje interdisciplinarne prirode, "Savršen liberalni umetnost velikih." Show more
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari! Download Google Chrome