Plan marketingowy hotel i restauracja - Notatki - Marketing, Notatki'z Маркетинг

Маркетинг

Opis: Marketing: notatki z zakresu marketingu przedstawiające plan marketingowy hotelu i restauracji.
Showing pages  1  -  4  z  7
Plan marketingowy
Hotelu Kormoran
oraz restauracji
na lata 2007 ÷ 2009
Dnia 28. 03. 2007 roku
SPIS TREŚCI
1. STRESZCZENIE
1.1 Opis przedsięwzięcia..................................................................................................2
2. OCENA AKTUALNEJ SYTUACJI MARKETINGOWEJ
2.1 Oferowane produkty i usługi......................................................................................2
2.2 Rynek docelowy.........................................................................................................2
2.3 Analiza konkurencji....................................................................................................2
2.4 Analiza SWOT………………...................................................................................3
3. CELE MARKETINGOWE
3.1 Na rok przyszły.........................................................................................................6
3.2 Perspektywiczne........................................................................................................6
4. STRATEGIE MARKETINGOWE I PROGRAMY DZIAŁAŃ
4.1 Strategia produktu.....................................................................................................7
4.2 Strategie cenowe........................................................................................................7
4.3 Strategia promocji.....................................................................................................7
5. BUDŻET MARKETINGOWY
5.1 Prognoza dochodów i wydatków..............................................................................7
6. KONTROLA WYNIKÓW
6.1 Wdrażanie i monitorowanie rezultatów....................................................................8
1. STRESZCZENIE
1.1. Opis przedsięwzięcia Przedsięwzięcie dotyczy rozszerzenia działalności w zakresie
organizacji imprez okolicznościowych oraz zwiększenie ilości jednostek mieszkalnych w
Hotelu Rejs w postaci 2 pokoi 2-osobowych oraz 2 apartamentów. Cele te zostaną
zrealizowane poprzez dobudowę dodatkowego skrzydła przy południowej części obiektu.
Realizacja przedsięwzięcia umocni pozycję przedsiębiorstwa na rynku oraz zwiększy jego
zyski. Większe zyski pozwolą na modernizację oraz dalsze poszerzanie asortymentu
świadczonych usług. Szacuje się, że średni roczny zysk wzrośnie o 15 %. Nad terminową
realizacją poszczególnych etapów będą czuwać wyznaczone, posiadające odpowiednie
kwalifikacje osoby. Przed rozpoczęciem prac należy zgromadzić kapitał, który umożliwi
realizację przedsięwzięcia.
2. OCENA AKTUALNEJ SYTUACJI MARKETINGOWEJ
2.1. Oferowane produkty i usługi
Hotel Rejs oferuje noclegi w 15 jednostkach mieszkalnych, w pokojach 1, 2 osobowych oraz
w apartamentach. W obiekcie znajduje się również restauracja „7-me niebo” oferująca
wykwintne potrawy oraz desery. Poza wysoką jakością oferowanych usług hotel zapewnia
wspaniałą atmosferę. Budynek dzięki charakterystycznej architekturze, utrzymanej w dobrym
stanie elewacji oraz zadbanemu otoczeniu posiada bardzo atrakcyjny wygląd zewnętrzny.
Również wystrój wewnętrzny odpowiada charakterowi budowli. Na specyficzny klimat
wpływa kolorystyka, umeblowanie, fotografie Ustki z początków XX w. oraz ich opisy, które
umieszczone są w jednostkach mieszkalnych oraz na korytarzach. Ceny oferowanych przez
hotel Rejs usług są umiarkowane. Pragniemy przyciągać klientów atrakcyjnością
oferowanych przez nas usług, a nie zaniżoną ceną naszych produktów.
Dzięki rozbudowie Hotel Rejs będzie mógł poszerzyć zakres świadczonych usług. Dzięki
temu będzie miał możliwość pozyskania nowych klientów, w konsekwencji doprowadzi to do
zwiększenia osiąganego zysku.
2.2. Rynek docelowy
Dzięki analizie danych z roku 2006 można stwierdzić, że klientami hotelu są w większości
osoby w wieku od 30- 55 roku życia. Klienci korzystają z usług hotelu podczas wyjazdów
wypoczynkowych oraz podczas wyjazdów w sprawach służbowych. Średni pobyt gości
wynosi 2-3 doby hotelowe. Rzadko zdarza się by klient gościł w hotelu dłużej niż 5 kolejnych
noclegów.
Gośćmi hotelu są przeważnie osoby zamożne, lub pracownicy dobrze prosperujących firm,
osoby dla których najważniejszym kryterium wyboru produktu jest jakość, a nie cena.
Liczba turystów przyjeżdżających do Ustki jak i liczba klientów goszczących w Hotelu Rejs
stale się powiększa. Duża ilość osób które raz wybrały hotel Rejs, wraca do niego przy
kolejnych przyjazdach do Ustki. Jest to efektem profesjonalnej, która obsługa zadowoli nawet
najbardziej wybrednych klientów.
2.3. Analiza konkurencji
HOTEL „xyz
Jest jednym obiektem, który świadczy podobny zakres i poziom świadczonych usług w
przybliżonych cenach co Hotel Rejs. Dużą przewagą Hotelu Rejs jest położenie: Stach
znajduje się na wąskiej, zaniedbanej, nieatrakcyjnej uliczce Ustki, natomiast hotel Rejs
znajduje się w centrum miasta, w niedużej odległości od promenady, na świeżo
wyremontowanej ulicy Marynarki Polskiej co czyni obiekt bardziej atrakcyjnym.
HOTEL xyz
W wyniku przebudowy w hotelu Lubicz powstał basen, siłownia, centrum odnowy
biologicznej oraz sala wielofunkcyjna. To wszystko sprawia, że klienci, którym zależy na
czynnym wypoczynku wybiorą produkt konkurencji. Został on również skategoryzowany na
4 gwiazdki. Jednak jedną z konsekwencji remontu hotelu jest podwyżka cen noclegów.
Klienci, którzy przy wyborze hotelu kierują się ceną, wybiorą nasz obiekt.
HOTEL xyz
Hotel posiada bardzo dobre położenie. Znajduje się na odnowionej ulicy Chopina, która jest
ulicą leżącą w bezpośrednim sąsiedztwie do promenady nadmorskiej. Jest to miejsce bardzo
atrakcyjne dla osób przyjeżdżających do Ustki w celach wypoczynkowych.
2.4. Analiza SWOT
MOCNE STRONY SŁABE STRONY
*LOKALIZACJA - hotel położony w miejscowości uzdrowiskowej, 100 m. od morza, w
centrum miasta, w zacisznym zakątku
*Atrakcyjny wygląd zewnętrzny
*Akceptacja różnych form płatności (karta płatnicza, przelew, gotówka)
*Istnienie miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu
*Wszystkie jednostki mieszkalne posiadają własne węzły higieniczno- sanitarne
*Istnienie restauracji „7-me niebo”
*Zaufany, wykwalifikowany personel
*obsługa w językach: angielskim, niemieckim, włoskim
* Kameralność obiektu
*mała ilość jednostek mieszkalnych
*brak zaplecza rekreacyjno-sportowego (brak sauny, basenu, kortów tenisowych itp.)
*lokalizacja hotelu w małej, turystycznej miejscowości (brak ruch biznesowego)
*słaba promocja hotelu (brak tablic informacyjnych na terenie miasta)
*brak sal wielofunkcyjnych (co uniemożliwia organizowanie konferencji)
*nieatrakcyjny widok z okien
*wysokie ceny dla przeciętnych obywateli (brak możliwości korzystania z usług)
*obiekt nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy (wyklucza
możliwość korzystania z usług przez osoby niepełnosprawne
SZANSE ZAGROŻENIA
*mała konkurencja (mała liczba hoteli, hotele świadczą usługi na innym poziomie)
*remont Ustki (wzrost atrakcyjności miasta)
*remont ulicy przy której zlokalizowany jest hotel
*możliwość zatrudniania praktykantów z ZSP w Ustce
*mała liczba pracowników (niższe koszty utrzymania)
*duża liczba stałych klientów (również wśród firm)
*rozbudowa hotelu i restauracji (większa ilość pokoi, większa powierzchnia sali
restauracyjnej)
*korzystanie z usług restauracji przez gości spoza hotelu (zarobek, promocja)
*rozbudowa hotelu Lubicz (możliwość przejęcia mniej wymagających klientów)
*wzrost popularności i atrakcyjności innych miejscowości nadmorskich
*niewielka ilość imprez organizowanych przez miasto (mniejsza ilość turystów)
*mała ilość punktów handlowych wokół obiektu
*niskie zarobki przeciętnych obywateli (brak możliwości korzystania z usług)
*stały wzrost cen surowców ( powoduje wzrost cen usług)
*rozbudowa hotelu Lubicz (przejęcie bardziej wymagających klientów)
*proces zmniejszenia zainteresowania wyjazdami wypoczynkowymi, lub ich skracanie (brak
czasu, zaangażowanie w prace)
*krótki sezon letni (mniejsza ilość turystów poza sezonem)
*remont Ustki (chwilowy gorszy, uniemożliwiony dojazd do obiektu)
3. CELE MARKETINGOWE
3.1. Na rok przyszły
- wejście na rynek z rozszerzonym zakresem świadczonych usług
- zdobycie jak największej liczby klientów
- maksymalizacja udziału w rynku
- maksymalizacja zysku
- minimalizacja ryzyka
- jak najlepsze zaspokajanie potrzeb klientów
W marcu 2008 roku pragniemy rozpocząć budowę południowego skrzydła Hotelu. Dzięki
rozbudowie powstaną nowe jednostki mieszkalne, ponieważ popyt na nie przewyższa podaż.
Na parterze powstanie sala, która zostanie połączona restauracją 7-me niebo. Umożliwi to
organizację przyjęć komunijnych, weselnych oraz innych imprez okolicznościowych.
Spowoduje to wzrost zysku firmy.
Przeszkodą w realizacji celu może być nieukończenie budowy w planowanym terminie (II
2009) co będzie skutkowało opóźnieniem w osiąganiu zysków z użytkowania jednostek
mieszkalnych oraz ciągły wzrost cen materiałów budowlanych przez co wzrośnie koszt
budowy.
3.2. Perspektywiczne
Do roku 2015 pragnę rozszerzyć swoją działalność poprzez otwarcie nowego obiektu o tej
samej nazwie w Kołobrzegu. Chcemy etapami zwiększać udział w rynku nie tylko lokalnym
ale również krajowym.
4. STRATEGIE MARKETINGOWE I PROGRAMY DZIAŁAŃ
4.1. Strategia produktu
Na całość oferowanego produktu oferowanego przez Hotel będą składały się jednostki
mieszkalne, produkcja gastronomiczna oraz wynajem, aranżacja sali w celu organizacji
imprez okolicznościowych. Jednostki mieszkalne zapewnią możliwość noclegu w miejscu
zapewniającym fachową obsługę, dzięki temu goście będą miele wspominać nie tylko czas
spędzony w Ustce, ale również sam pobyt w hotelu. Restauracja 7-me niebo gwarantuje
możliwość spożycia posiłku przez gości hotelowych, którzy mają możliwość spożycia
śniadania (wliczonego w cenę pokoju), lub innych posiłków w trakcie dnia. Na życzenie
klientów posiłki serwowane są w jednostkach mieszkalnych. Możliwość z korzystania z usług
restauracji mają również gości z zewnątrz. 7-me niebo oferuje pełen wybór przekąsek, dań
obiadowych, napoi ciepłych, zimnym, alkoholowych oraz bezalkoholowych, a także deserów.
Dania serwowane są na estetycznej zastawie, odpowiednio przyozdobione, co podnosi
atrakcyjność nawet najprostszej potrawy. Dzięki wystrojowi, umeblowaniu i wspaniałemu
klimatowi miejsca, nie tylko spożycie posiłku, a przebywanie w Sali restauracyjnej stanie się
celem samym w sobie.
4.2. Strategie wobec konkurencji
Aby podnieść konkurencyjność usług wprowadzimy zniżki dla stałych klientów hotelu,
zadbamy też, aby w obiekcie panował specyficzny klimat oraz miła atmosfera. Planuje się
również wprowadzenie różnego typu rabatów np obniżki cen dla stałych klientów hotelu,
obniżki cen dla stałych klientów restauracji, promocyjne ceny jednostek mieszkalnych
podczas długich weekendów oraz promocyjne ceny na organizowanie imprez
okolicznościowych w wybranych miesiącach. Aby podnieść konkurencyjność wyrobów
należy zwrócić uwagę na to, aby gości byli zawsze zadowoleni z jakości obsług oraz z oferty
hotelu.
4.3. Strategia promocji
Obecnie stosowanymi przez nas narzędziami promocji były: własna strona internetowa, portal
internetowy miasta Ustki oraz tablica informacyjna przy wjeździe do miasta. W celu dotarcia
do nowych klientów oraz pozyskania stałych klientów planuję rozszerzyć działalność
promocyjną. W pierwszej kolejności rozesłane zostaną foldery informacyjne o rozbudowie i
rozszerzeniu działalności hotelu oraz krat rabatowych na usługi do stałych klientów. Chcemy
również umieścić tablice informacyjne na drogach wjazdowych do Słupska zawierających
informację o lokalizacji obiektu. Reklamy Hotelu Rejs zostaną umieszczone w prasie.
5. BUDŻET MARKETINGOWY
Planowane wydatki Planowane dochody
The preview of this document ends here! Please or to read the full document or to download it.
Informacje o dokumencie
Uploaded by: moralny_niepokoj
wizyty: 21147
Pobrania : 25
Adres:
Uniwersytet: Unknown
Upload date: 26/06/2013
Embed this document:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome