Kodeks Cywilny - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Ubezpieczenia i ryzyko. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 March 2013

Kodeks Cywilny - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Ubezpieczenia i ryzyko. University of Wroclaw

PDF (97.8 KB)
1 strona
578Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: Kodeks Cywilny zawiera przepisy o ubezpieczeniach; ogólne warunki ubezpieczenia.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Kodeks Cywilny zawiera przepisy o ubezpieczeniach:

- mają zastosowanie do każdej umowy ubezpieczenia gospodarczego

- zasady działania umowy ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia - to pewnego rodzaju regulamin

przedstawiany przez ZU, który dotyczy konkretnej umowy ubezpieczenia. Zawierają:

- co może być ubezpieczone

- od jakich ryzyk ZU udziela ochrony ubezpieczeniowej

- wyłączenia z zakresu ubezpieczenia; wszystkie te sytuacje, w których ZU jest wolny od odpowiedzialności

- określają czemu powinna odpowiadać suma ubezpieczenia

- określają formę i sposób wypłaty odszkodowania

Są one po to, aby nie spisywać za każdym razem na nowo tych warunków, odrębnej umowy.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.