Zarządzanie jakością - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 March 2013

Zarządzanie jakością - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (97.5 KB)
2 strony
433Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: noncepcja Zarządzania Jakością (Total Qality Management) stała się odpowiedzią na wyzwania ostatniej dekady; trzy podstawowe elementy procesu zarządzania jakością.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Zarządzanie jakością

Koncepcja Zarządzania Jakością (Total Qality Management) stała się

odpowiedzią na wyzwania ostatniej dekady. W sytuacji wzmożonej konkurencji rynkowej i unifikacji produktów (każda

firma na dobrą sprawę jest w stanie skopiować produkt konkurenta i

wypuścić na rynek jego ekwiwalent) potrzebne okazuje się wypracowanie

perfekcyjnej jakości produktu / usługi oraz uzyskanie unikalnej pozycji na

rynku poprzez zaoferowanie klientom czegoś szczególnego i związanie ich z firmą na stałe.

Przyjmuje się, że proces zarządzania jakością składa się z trzech

podstawowych elementów: Zarządzanie zasobami materialnymi i finansowymi oraz procesami i

procedurami firmy;

Zarządzanie zasobami ludzkimi (kierowanie pracą ludzi);

Zarządzanie kontaktami z klientami (pozyskiwanie i utrzymywanie klientów poprzez działania marketingowe);

W związku z powyższym TOM można określić jako kompleksowe podejście

do wszystkich wymienionych elementów, polegające na optymalnym wykorzystaniu zasobów firmy i uzyskiwaniu przez nią wysokiej

rentowności poprzez utrzymywanie prawidłowych relacji z klientami,

dostarczanie im produktów najwyższej jakości (jakość zewnętrzna) oraz

tworzenie prawidłowych, sprzyjających efektywnej pracy relacji między

pracownikami (jakość wewnętrzna).

Inna definicja TOM - Proces ciągłego polepszania wszystkiego co robimy w

organizacji mając na względzie oczekiwania wewnętrznych i zewnętrznych

klientów.

Definicja jakości zgodna z założeniami TOM to całkowite zaspokojenie

uzgodnionych z klientem jego potrzeb przy najniższych możliwych

kosztach wykonania usługi / dostarczenia produktu.

Jakość należy interpretować w szerokim znaczeniu tego słowa, nie

ograniczając ją tylko do produktu, lecz przede wszystkim należy brać pod

uwagę cały proces produkcji bądź wykonania usługi jak również termin

dostawy, dokumenty i obsługę klienta.

Prekursorami TOM byli:

o W. Edwards Deming

o Joseph M. Juran o Kaoru Ishikawa

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.