Segmentacja rynku - Notatki - Analiza rynku, Notatki'z Analiza rynku. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_889 May 2013

Segmentacja rynku - Notatki - Analiza rynku, Notatki'z Analiza rynku. Cracow University of Economics

RTF (31.7 KB)
1 strona
765Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z analizy rynku opisujące segmentację rynku.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Segmentacja rynku

Segmentacja rynku oznacza podział rynku według określonego kryterium na jednorodne grupy konsumentów, które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i stanowią punkt odniesienia przy formułowaniu programu tego działania.Przy segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych i rynku dóbr zaopatrzeniowych występują różnice. Poprawnie wyodrębniony segment rynku powinny charakteryzować następujące cztery cechy: - mierzalność, - rozległość, - dostępność, - wrażliwość.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.