Jak rozwiązać konflikt zewnętrzny - Notatki - Psychologia, Notatki'z Psychologia

Jak rozwiązać konflikt zewnętrzny - Notatki - Psychologia, Notatki'z Psychologia

PDF (111.6 KB)
2 strony
977Liczba odwiedzin
Opis
Psychologia: notatki z zakresu psychologii odpowiadające na pytanie jak rozwiązać konflikt zewnętrzny.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
JAK ROZWIĄZAĆ KONFLIKT ZEWNĘTRZNY

JAK ROZWIĄZAĆ KONFLIKT ZEWNĘTRZNY.

Amerykanie uważają, że profesjonalnie przeprowadzona mediacja z powodzeniem zastępuje proces sądowy, oszczędzając czas i pieniądze. Gdy polski przedsiębiorca pokłóci się z partnerem, sprawiedliwości zazwyczaj szuka w sądzie państwowym lub arbitrażowym. Procesy są kosztowne i czasochłonne. Trzeba opłacić wpis (proporcjonalnie do wartości sporu), adwokata, mieć w zanadrzu pieniądze na koszty sądowe, a potem uzbroić się w cierpliwość, bo sprawy ciągną się miesiącami, niekiedy latami. Najdroższa mediacja jest o połowę tańsza - oceniają specjaliści. Jej koszt - to maksimum 4% wartości sporu. - Mediacja to spotkanie negocjacyjne organizowane w miejscu neutralnym z udziałem niezależnej osoby trzeciej. - Obie strony mogą wtedy przedstawić przyczyny i tło sporu oraz własne oczekiwania i propozycje. Gdy sprawę rozpatruje sędzia zawodowy, podporządkowuje ją odpowiednim paragrafom, natomiast mediator szuka w sporze wspólnej płaszczyzny, podpowiadając zainteresowanym możliwe rozwiązania. Sędzia szuka odpowiedniego paragrafu, a mediator pyta skłóconych: może macie coś, czym jesteście w stanie zapłacić wierzycielom? Sąd orzeka, kto i ile jest winny, ale do jego kompetencji nie należy szukanie sposobów pokrycia wzajemnych roszczeń. Mediator może podpowiedzieć: zastanówcie się, jak spłacić dług: w gotówce czy w naturze, towarem lub usługami? Idąc do sądu, musimy zgromadzić dokumenty i przekonujące argumenty, aby sędzia orzekł o wygranej lub porażce. W przypadku mediacji rozwiązanie wypracowują sami zainteresowani: jeśli nie możemy odzyskać pieniędzy od dłużnika, zamienimy ten dług na umowę o nową usługę. Mediator stara się doprowadzić do bezpośredniej rozmowy, w której zostaną wyjaśnione nieporozumienia i krzywdzące osądy. Gdy kierownicy widzą, że mediator nie daje sobie rady z pewnymi sytuacjami zgłaszają potrzebę szkolenia negocjacyjnego. Czasem wniosek wychodzi z działu personalnego. Dzięki treningowi można łatwo zidentyfikować własne błędy, nieraz zdarza się, że w szkoleniu uczestniczą również strony jakiegoś sporu. Czasami zamiast szkolenia firmy wolą pomoc konsultanta z zewnątrz. Mediator - to w istocie specjalista od skutecznej rozmowy. W odróżnieniu od sędziego lub arbitra nie podaje stronom gotowego rozwiązania, lecz pomaga zrozumieć, o co się naprawdę spierają, jakie są ich oczekiwania i jakie są realne możliwości osiągnięcia porozumienia. Odpowiada za procedurę: spotkanie jest wcześniej przygotowane, strony dowiadują się, jakie będą zasady mediacji. Nikogo nie osądza, nie decyduje, kto ma rację. Spór pozostaje w ręku stron. Założenie jest bowiem takie, że nikt nie oceni tak dokładnie własnych potrzeb i możliwości, jak sami zainteresowani. Niebłahą sprawą jest też "wentylowanie emocji". Zadając kolejne pytania, specjalista od rozwiązywania konfliktów pozwala poczuć, co zabolało adwersarza. - Nie chodzi tylko o pieniądze, ale o to, że przeciwnik mnie lekceważy - myśli niejeden poszkodowany. Druga strona może wtedy wytłumaczyć, że nie chciała zlekceważyć partnera. - Im mediator mniej eksponuje własną osobę, tym lepiej. - Efektem mediacji jest rozstrzygnięcie, które nie ma sankcji przymusowego wykonania. - Za mediację płaci się mniej niż za arbitraż, bo jest ona mniej kłopotliwa. Jednak z ugodą będącą jej wynikiem nie możemy pójść do komornika. Sąd arbitrażowy też nie może swoim wyrokom nadawać klauzuli wykonalności. Jednak kto w takim trybie wygrał sprawę, ma prawo zgłosić się do właściwego sądu państwowego o nadanie orzeczeniu klauzuli prawomocności i wykonalności, a następnie może oddać sprawę do komornika. - Elementy mediacyjne, rozstrzygające i ugodowe często się zazębiają w procesie przed sądem arbitrażowym.

docsity.com

Mediacje jako skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów są coraz popularniejsze na całym świecie. W USA dotyczą głównie spraw rozwodowych, budownictwa, ubezpieczeń, spraw spadkowych. Zawód mediatora wykonuje tam około 20 000 osób. Każdy może zatelefonować do centrum mediacji i opisać temat sporu. W ciągu kilku dni ustalany jest termin spotkania z mediatorem. Pozwala to na szybkie rozwiązanie konfliktu. - Główną rolą mediatora jest poprawa komunikacji między stronami, bo tylko wtedy powiedzą one wprost, co jest dla nich najważniejsze i co chcą osiągnąć. Musi więc umieć słuchać, powinien być ciekawy ludzi i nie bać się konfliktów. Ważne jest, aby miał poczucie własnej wartości, ale nie eksponował swojej roli. Cały czas ma pokazywać: to wasz konflikt, a nie mój. Niekiedy bywa kozłem ofiarnym i musi to zaakceptować. W Polsce jest więcej chętnych do zdobywania umiejętności mediatora niż firm, które proszą o usługi mediacyjne. Może dlatego, że Polacy lubią się procesować, a może i z tego powodu, że niechętnie opowiada się u nas o konfliktach w firmie, traktując je jako rzecz wstydliwą, która może zaszkodzić reputacji. Mediacje to dobra metoda zwłaszcza dla małych i średnich firm, które nie mają pieniędzy na przewlekłe procesy sądowe. Mediacja nie zamyka drogi do sądu, ale może ją wydłużyć. Daje jednak szansę na odciążenie z części spraw sądów gospodarczych.

Bibliografia: Wanda Jelonkiewicz – Businessman czerwiec 1998

- „Pochwała mediacji”

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.