Widownia na arenie sportowej - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika
frankie82
frankie8230 May 2013

Widownia na arenie sportowej - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika

RTF (43.1 KB)
3 strony
707Liczba odwiedzin
Opis
Pedagogika: notatki z zakresu pedagogiki dotyczące widowni na arenie sportowej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Widownia na arenie sportowej

JAKIM KRYTERIOM POWINNA ODPOWIADAĆ WIDOWNIA NA ARENIE SPORTOWEJ Widz chce: być blisko miejsca walki sportowej siedzieć na numerowanym, wygodnym miejscu znajdować się pod dachem i nie patrzeć na słońce mieć dobrą widoczność całego terenu zawodów mieć niezbędne urządzenia pomocnicze: bufet, ustępy, oraz zapewnioną właściwą drogę ewakuacyjną Zarys, wielkość rzędów, pojemność trybun : - dalsze miejsca są równoległe lub współśrodkowe względem linii I rzędu, - głębokość rzędów bez oparcia 75 cm, z oparciem 80cm ; szerokość samej ławki 25-40 cm (najczęściej 30-35 cm), - miejsca stojące głębokości miejsc siedzących, - zabezpieczenie przed upadkami co 6 rząd miejsc stojących stosuje się poręcze, ale tak, by umożliwić przechodzenie, - stosuje się też rzędy o normalnej głębokości (bez ław) widzowie z tyłu patrzą pomiędzy głowami poprzedników,- szerokość miejsc min. 42 cm (przeciętna 45 cm), wygoda 48 cm, - zastosowanie krzeseł wymaga 50 cm (wprowadza się siedzenia podnoszone), - powierzchnia dla widza siedzącego na stadionie otwartym 0,33 m2, wygoda 0,4 m2, - liczba osób/ m2 - 2,3-3 ( 2,5), - stojąc przyjmuje się powierzchni lub dwukrotną liczbę osób, nie odliczając przejść (5-6 os/m2 ) - widowiskowe obiekty kryte - minimum 0,45 m2 dla widza siedzącego na ławce oraz 0,5m2 dla siedzącego na krześle,- wysokość położenia oczu człowieka stojącego - 160 cm od podstawy stóp, siedzącego na ławce 120 cm, wysokość ławy ok. 45 cm . Elementy ruchu : - pasmo ruchu dla idącego człowieka ma szerokość ok. 60 cm (ewakuacja- 1 pasmo/ 1min. 30 os.; 5-15 min. ok. 300os. ). - widowiskowo- sportowe obiekty kryte wymiary dróg: szerokość dróg i drzwi 60 cm / 100 os. minimalna szerokość przejść 120 cm ( przy ścianie 100 cm), - schody prostopadle do rzędów; pochyłość prostokreślnych ok. 1:2 , obecnie krzywolinijny profil wymaga stosowania poręczy przy schodzeniu.

Sektory :

- obsługiwane schodami, przejściami i womotoriami o powierzchni zajmowanej przez 1200-2000 i więcej widzów, - szerokość 24-32 os. W 1 rzędzie- najkorzystniej 26-28, największa szerokość łącznie ze schodami 17 m, - unika się poziomych przejść. Komunikacja wewnętrzna ( rodzaje wchodzenia na widownię) : - z góry na dół nie powoduje upadków, - z dołu do góry zasłanianie pola widzenia widzom już siedzącym, upadki przy tłumnym schodzeniu, - mieszana womitoria w połowie wysokości trybuny skrócenie drogi ( zalecany przy stromych trybunach). Komunikacja zewnętrzna : - nie stosuje się żadnych zawężeń, - schody pochylnie 1:2, prostokreślny przebieg, spoczniki co ok. 5 m wysokości (szerokość ponad 3 m) - dodatkowe poręcze w środku biegu, - pochylnie nie bardziej strome niż 1:5, zalecany spadek 1:8 i więcej; pochyłość należy przerywać na całej długości spocznikami.

BUDOWA NAJPROSTSZEJ WIDOWNI - niewielkie koszta pokrycia materiałów budowlanych 6-10 jednopoziomowych ławek, - widownie ziemne urządzone na skarpie lub na usypanym z miejscowego gruntu wale ziemnym o wysokości 1,2 1,5 m, - na szkolnym terenie urządzenia sportowe typu VII z bieżnią okólną (333,33 m), widownia 4-rzędowa wzdłuż bieżni prostej o długości równej boisku piłkarskiemu, - na widowni wybiera się pas gruntu o szerokości 6-8 m i 40-50 m długości, z nasypem ziemi miejscowej lub nawiezionej do wysokości ok. 1,5 m na całej długości, - w nasypie od strony N schodki i wgłębienia do ustawienia 4 - poziomowych rzędów ław na podstawach betonowych, - głębokość rzędów 66 cm, każdy rząd obramowany betonowym krawężnikiem lub gazonowym o wymiarach 8 cm x 30 cm x 100 cm, wysokość ławki 42-45 cm , szerokość 22-25 cm, - szerokość miejsca siedzącego 45 cm ( szerokość ramion), - minimalna powierzchnia 1os. siedzącej 0,4 m2 ( stojący powierzchni miejsc siedzących), - co 20-25 m przerwy między rzędami ławek ułatwiające dojście, - deski, listwy do siedzenia pokryte farbą olejną , przy mocowaniu zastosować pochylenie spadowe (spływ wody deszczowej, roztapiającego się śniegu),

- miejsce na nogi wysypać drobnym żwirem rzecznym o przekroju 0,4-1,5 cm, zmieszanym z piaskiem, - krawężnik wystaje ponad powierzchnię nawierzchni mieszaniny piaskowej 3-4 cm (oddziela poziomy rzędów i zabezpiecza przed obsuwaniem się nawierzchni spod nóg). Słowniczek pojęć :Przewyżka odległość między wierzchołkami głowy widza ( w nakryciu lub bez) a jego okiem. Sektor trybuny (widowni) wycinek widowni ograniczony przejściami przeprowadzonymi prostopadle do obrysu areny. Womitorium wylot tunelowy w trybunie łączący zewnętrzne powierzchnie komunikacyjne sportowego obiektu widowiskowego z widownią. Rysunki i plansze w załączniku

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.