Cechy idealnej biurokracji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k11 March 2013

Cechy idealnej biurokracji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (106.5 KB)
1 strona
8Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: cechy idealnej biurokracji według Maxa Webera, stworzył on zasadę idealnej biurokracji – jest ona przede wszystkim zorganizowanym , hierarchicznym systemem stanowis...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

17. Cechy idealnej biurokracji.

Max Weber – niemiecki sicjolog, ekonomista, metodolog nauk

społecznych. Stworzył on zasadę idealnej biurokracji – jest ona przede wszystkim zorganizowanym , hierarchicznym systemem stanowisk.

Cechy biurokracji wg Webera:

1. ciągłość organizacyjna funkcji (ważniejsza jest funkcja niż osoba,

która ją sprawuje) 2. ściśle wyznaczina strefa kompetencji

3. hierarchia

4. sprawowanie urzędu regulują zasady i normy; ich racjonalne

stosowanie wymaga wyszkolenia 5. członkowie aparatu administracyjnego są pozbawieni prawa

własności środków produkcji i administrowania

6. niemożliwe jest zawłaszczanie stanowiska urzędowego

7. akty administracyjne, decyzje i zasady są sformułowane i utrwalone na piśmie

Urzędnicy działają według następujących reguł:

1. są osobiście wolni

2. są zorganizowani w systemie hierarchii

3. każde stanowiskao urzędowe ma wyraźnie określoną kompetencję 4. stanowisko urzędowe jest zajmowane na zasadzie dobrowolnej

umowy

5. sprowowany urząd to jedyne i zasadnicze zajęcie urzędnika

6. urzędnicy otrzymująpensję i mają prawo do emerytury 7. istnieje możliwość robienia kariery i awansowania

8. urzędnik nie może zawłaszczyć sobie stanowiska

9. urzędnicy podlegają dyscyplinie i kontroli

Weber poświęcił wiele uwagi władzy prawomocnej i wyróżnił 3 typy prawomocnej władzyorganizacyjnej:

1. władza charyzmatyczna – przekonanie o wyjątkowości osoby

sprawującej władzę, jej wyjątkowej świetności lub szczególnie

wzorowym charakterze oraz prawomocności porządku objawionego

przez tę osobę 2. władza tradycyjna – przekonanie o trwałości wiecznego porządku i

prawomocności władzy, która jest na nich oparta

3. władza legalna – władza oparta na przesłankach racjonalnych,

przekonanie o legalności norm prawnych i o uprawnieniu osób sprawujacych władzę na mocy tych norm do wydawania poleceń.

Weber podkreślał, że tylko władza racjonalna może być stosowana

elastycznie, można ją przekazywać, odbierać i tylko ona może być

podstawą funkcjonowania współczesnych organizacji. Biurokracja to idealny typ organizacji opartej na władzy legalnej.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.