Międzynarodowe Centra Finansowe - Notatki - Bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_889 May 2013

Międzynarodowe Centra Finansowe - Notatki - Bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. Cracow University of Economics

RTF (31.7 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
541Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z bankowości przedstawiające międzynarodowe centra finansowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Międzynarodowe Centra Finansowe

Międzynarodowe Centa Finansowe koncentrują międzynarodowe działalności kredytowe banków, emisje międzynarodowych papierów wartościowych (obligacji i akcji), operacji walutowych i ubezpieczeniowych. Cechy, które decydują o tym, czy dany obszar można nazwać światowym centrum finansowym : liczba działających banków zagranicznych, udział działalności prowadzonej w walutach obcych, udział działalności prowadzonej przez nierezydentów , rozmiar rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, kredytowego, pochodnych instrumentów finansowych i ubezpieczeniowego.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.