Własność markowa - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania operacyjne. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 March 2013

Własność markowa - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania operacyjne. University of Szczecin

PDF (159.5 KB)
1 strona
490Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące badań operacyjnych: własność markowa; definicja, przykład.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

DEFINICJA Własność Markowa

WPD ma własność Markowa jeżeli po dowolnej liczbie decyzji (k) wpływ pozostałych etapów procesu decyzyjnego na wartość funkcji celu zależy jedynie od stanu procesu po k-tym etapie i od decyzji następnych (dalszy przebieg procesu nie zależy od jego historii

lecz tylko od stanu w danej chwili). Własność Markowa mają na przykład WPD z funkcją celu:

z=f1(s1,x1)+ f2(s2,x2)+ ... + fN(sN,xN)

PRZYKŁAD:

Należy przetransportować ładunek z punktu A do E. Układ komunikacyjny między tymi punktami wraz odległościami przedstawiony jest na rysunku poniżej. Zadanie polega na wyborze najkrótszej trasy.

Z analizy rysunku wynika następujący schemat trasy z A do E:

A B 2

B 1

B 3

C1

C2

D 1

D 2 E

w którym można wyróżnić 4 etapy i proces transportu z A do E można traktować jako

wieloetapowy proces decyzyjny. Stanem początkowy jest punkt A i decyzja na pierwszym etapie polega na wyborze trasy do jednego z trzech punktów: B1, B2, B3. Podobnie interpretujemy decyzje i osiągane w ich wyniku stany na kolejnych etapach trasy. W dowolnym etapie wieloetapowego procesu decyzyjnego wyróżnić można następujące elementy:

 stan wejściowy procesu danego etapu - jest to stan jaki osiągnął proces w wyniku realizacji etapu poprzedniego

 decyzję podejmowaną na danym etapie  stan wyjściowy procesu z danego etapu - stan ten zależy od stanu wejściowego

oraz podjętej decyzji na danym etapie.

B

1

A B

2

B

3

C

1

C

2

D

1

D

2

E

4

7

6

8

11 3

1

0 1

2 4

5

1

3

2

4

7

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.