Algorytmy i ich podział - Notatki - Elementy informatyki ekonomicznej, Notatki'z Informatyka ekonomiczna. University of Szczecin
mila_dziewczyna
mila_dziewczyna6 March 2013

Algorytmy i ich podział - Notatki - Elementy informatyki ekonomicznej, Notatki'z Informatyka ekonomiczna. University of Szczecin

PDF (126.3 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczą zagadnień z dziedziny informatyki ekonomicznej: algorytmy i ich podziały: algorytmy liniowe, rozgałęzione i z powtórzeniami.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
1

21. Algorytmy i ich podział

Algorytm jest to skończony i uporządkowany ciąg czynności przetwarzania przeznaczony do przekształcania zbioru danych wejściowych na zbiór danych wyjściowych. Wyróżnia się algorytmy liniowe (proste, sekwencyjne) w wypadku, których mamy do czynienia z bezwarunkowym wykonywaniem kolejnych czynności. Inny rodzaj algorytmu to algorytmy rozgałęzione. Taki algorytm istnieje, gdy występuje

przynajmniej jeden warunek. Ostatni rodzaj algorytmu to algorytmy z powtórzeniami. Taki typ algorytmu występuje, gdy powtarza się wykonanie tych samych instrukcji. Powtórzenia te mogą być w formie cyklu, gdy z góry oklejona jest powtarzalność czynności lub interacji gdy dany ciąg czynności wykonuje się do spełnienia określonego warunku.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.