Scenariusz od przyszłości do teraźniejszości - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 March 2013

Scenariusz od przyszłości do teraźniejszości - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (81.8 KB)
1 strona
482Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: scenariusz od przyszłości do teraźniejszości umożliwia nam określenie jakie zdarzenia mogą zaistnieć w przyszłości, czy będą stanowiły dla nas szansę czy zagrożenie;...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Scenariusz od przyszłości do teraźniejszości (mapa przyszłości). Umożliwia nam określenie

jakie zdarzenia mogą zaistnieć w przyszłości, czy będą stanowiły dla nas szansę czy zagrożenie, czy

potrafimy się zachować w określonej sytuacji czy nie. Jeśli dojdziemy do wniosku że jakieś zdarzenia

prawdopodobnie się pojawią to musimy zrobić wszystko żeby sobie poradzić w tej nowej sytuacji. Jest

to kwestia odpowiednich zasobów i umiejętności organizacji, odpowiedniego przygotowania się

organizacji na działania w tej nowej sytuacji.

Scenariusz od teraźniejszości do przyszłości. Jest to najczęściej stosowana kategoria scenariuszy. W tym scenariuszu należy określić kontekst decyzyjny, czyli dla jakich przygotowujemy ten scenariusz, czego ta decyzja ma dotyczyć. To już nam w pewnym stopniu ogranicza i wyznacza ramy scenariusza, ba nie robimy scenariusza dla wszystkich i dla wszystkiego ale dla konkretnej firmy i dla konkretnych decyzji np. czy budować nowy zakład, czy wprowadzać nową technologię. Jeśli uruchamiamy nową produkcję co wiąże się z dużymi kosztami, bo jest to kwestia nowej technologii, maszyn, urządzeń, budynku czy nowych kwalifikacji pracowników to musimy określić co będzie stanowiło podstawę. W tych scenariuszach cała rzecz polega na tym że w momencie kiedy ustalimy kontekst decyzyjny, możemy sobie określić czynniki zwane siłami napędowymi, które mają bezpośredni wpływ na naszą decyzję.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.