Środki specjalne - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 March 2013

Środki specjalne - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse publiczne. Cracow University of Economics

PDF (96.8 KB)
1 strona
426Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: środki specjalne są środkami finansowymi, gromadzonymi przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Art. 21. 1. Środki specjalne są środkami finansowymi, gromadzonymi przez

jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

1) na podstawie odrębnych ustaw oraz uchwał organów stanowiących jednostek

samorządu terytorialnego,

2) z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki

budżetowej,

3) z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane

jednostce budżetowej w zarząd bądź w użytkowanie,

4) z tytułu sprzedaży zapasów środków materiałowych przechowywanych w celach

mobilizacyjnych.

2. Środki specjalne przeznacza się na:

1) cele wskazane w ustawie lub uchwałę, na podstawie, której utworzono te środki,

2) cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę,

3) remont lub odtworzenie mienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

3. Roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki środków specjalnych

sporządza się dla środków specjalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4.

4. Plan finansowy dla środków specjalnych pochodzących ze źródeł, o których

mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, sporządza się na okres, w którym środki te będą

wydatkowane.

5. W planach finansowych środków specjalnych, o których mowa w ust. 3,

wyodrębnia się w szczególności:

1) wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń,

2) wydatki inwestycyjne.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.