Plan produkcji - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania operacyjne. Poznan University of Economics
Helena_84
Helena_8415 April 2013

Plan produkcji - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania operacyjne. Poznan University of Economics

XLS (29.5 KB)
3 strony
569Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu badań operacyjnych dotyczące optymalnego planu produkcji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Przykład 1. solver Zagadnienie optymalnego planu produkcji. Załóżmy, że dane dotyczące produkcji pewnego przedsiębiorstwa Zużycie surowca Zapas produkującego wyroby A i B są Surowce na 1 szt. wyrobu surowca następujące: w tablice podano jednoskowe A B nakłady surowców na produkcję wyrobów, 2 1 1000 zapasy surowców oraz ceny wyrobów. 3 3 2400 Ile jednostek każdego wyrobu 1,5 0 600 należy produkować, aby osiągnąć Cena 30 największy zysk? 20

funkcja celu:30x1+20x2=max

2 1 1000 1000 3 3 2400 2400

1,5 0 600 300

x* 200 600

komcelu: 18000

S1 S2 S3 c1 c2

Przykład 1. Metoda geometryczna. Zagadnienie optymalnego planu produkcji. Załóżmy, że dane dotyczące produkcji pewnego przedsiębiorstwa Zużycie surowca Zapas 2. produkującego wyroby A i B są Surowce na 1 szt. wyrobu surowca Prosta (1) Prosta (2) Prosta (3) następujące: w tablice podano jednoskowe A B nakłady surowców na produkcję wyrobów, 2 1 1000 zapasy surowców oraz ceny wyrobów. 3 3 2400 0 1000 0 800 400 600 Ile jednostek każdego wyrobu 1,5 0 600 500 0 800 0 400 0 należy produkować, aby osiągnąć Cena 30 największy zysk? 20 4. 1. Sformułować zadanie programowania Rozwiązanie: Izokwanta 5. liniowego. 1. Zadanie programowania liniowego: Funkcia celu osiąga wartość największą

w punkcie przecięcia prostych (1) a (2). przecięcia prostych (1), (2), (3) 0 750 L*

500 0 2 1 1000 200 18000 3. Sporządzić wykresy prostych (1), (2), 3 3 2400 600 (3) i okreslić zbiór rozwiązań dopuszczalnych

4. Sporządzić wykres izokwanty 6. 3. zadania programowania liniowego:

200 7. 5. Znależć wierzchołek w którym funkcia celu 600 Wartości L* fukcji celu osiąga wartość największą, tzn. wierzchołek w którym funkcia celu jest styczną do 8. L*= 18000 zbioru rozwiązań dopuszczalnych. Izokwanta

w którym funkcia celu osiąga wartość największą. 7. Obliczyć wartości L* fukcji celu 0 900

600 0 8. Sporządzić wykres funkcji celu, przechodzącej 200 600 przez werzchołek, który jest optymalnym

2x1+x2=1000 3x1+3x2=2400 1,5x1=600 S1 x1 x2 x1 x2 x1 x2 S2 S3 c1 c2

30x1+20x2=Z0 2. Znależć współrzędne (x1;x2) pukktów L(x)=30x1+20x2=max x1 x2

(1) 2x1+x2<=1000 A12 b12 x*1, x*2 z osią OX1 oraz osią OX2 (2) 3x1+3x2<=2400

(3) 1,5x1<=600 (4) x1>=0

(5) x2>=0 Optymalne rozwiązanie (x*1, x*2) 30x1+20x2=Z0

dla wartości: Z0=15000. x*1= x*2=

w punkcie (x*1, x*2):

6. Znależć współrzędne (x*1, x*2) wierzchołku 30x1+20x2=L* x1 x2

w punkcie (x*1, x*2). 0 100200300400500600700800900 0

200

400

600

800

1000

1200

Pr(1) Pr(2) Pr(3) Izokw. L*

A B C D E F G H I J K L M N O P 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10

11

12 13 14 15 16 17

18

19

20

21

22

23 24 25 26 27 28 29 30

rozwiązaniem zadania liniowego. A B C D E F G H I J K L M N O P

31

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.