Program Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Dom MONAR-u - Notatki - Socjologia, Notatki'z Socjologia. University of Wroclaw

Program Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Dom MONAR-u - Notatki - Socjologia, Notatki'z Socjologia. University of Wroclaw

PDF (62.3 KB)
1 strona
308Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z socjologii: program Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Dom MONAR-u.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

PROGRAM Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Dom MONAR-u

Etap I (nowicjat)

nie krótszy niż 2 m-ce i nie dłuższy niż 3 m-ce – omawiany przez społeczność - nie przejście na drugi etap skutkuje wypisem bądź podpisaniem kontraktu

krótkoterminowego (do 6 m-cy pobytu - bez przywilejów określonych w 3 etapie)Cel – Aklimatyzacja, uzyskanie motywacji do kontynuowania terapii.

Obowiązki - zapoznanie i przestrzeganie regulaminu ośrodka, wybór terapeuty, uczestnictwo (lub deklaracja uczestnictwa) w grupie wstępnej-motywacyjnej. Przywileje - kontakt telefoniczny z osobami bliskimi (po wyborze terapeuty),

wychodzenie poza teren ośrodka z osobami mającymi wolne wyjścia.

Etap II (domownik)trwa nie krócej niż do 9 m-ca pobytu i nie dłużej niż do 11 m-ca pobytu –

omawiany przez społeczność - nie przejście na trzeci etap skutkuje podpisaniem kontraktu indywidualnego celem dokończenia terapii (nie dłuższy niż 2 m-ce)Cel – uświadomienie przyczyn i możliwości nawrotów choroby, konfrontacja -

wyobrażenia o sobie a realia (dzięki informacją zwrotnym) nabycie umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych, eliminacja zachowań aspołecznych,

wzmocnienie poczucia wartości. Obowiązki – uczestnictwo w 3 grupach (destrukcja, nawroty oraz ofiar przemocy

i przeżyć traumatycznych), intensywna terapia indywidualna (realizacja IPT), objęcie i pełnienie funkcji w tym co najmniej 2 funkcji kierowniczych, aktywność

na społeczności i w życiu domu. Przywileje – odwiedziny rodziny, samodzielne wychodzenie poza teren ośrodka, przepustki do domu, współdecydowanie na społecznościach (prawo głosu), czas

wolny (w trakcie planu dnia) na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji, możliwość bycia w związku z drugą osobą (brak abstynencji seksualnej), korzystanie z

komputera, możliwość podjęcia nauki. O możliwości uzyskania przywilejów decyduje społeczność poprzez głosowanie.

Etap III (monarowiec)

trwa do 18-go m-ca pobytuCel - Readaptacja – przystosowanie do życia poza ośrodkiem.

Obowiązki – wyjazdy na przepustki jako opiekun, pomoc osobom funkcyjnym, opieka nad nowicjuszami,uczestnictwo w planie dnia od pobudki przez

gimnastykę, odprawę z jasnym określeniem czynności jakie będzie pacjent wykonywał w danym dniu (do momentu podjęcia pracy zarobkowej) po 1 m-cu

bycia monarowcem następuje omówienie przez społeczność. Przywileje – możliwość posiadania i korzystania z telefonu komórkowego,możliwość picia kawy (2 dziennie z 2 łyżeczek- sypanej lub 1,5 łyżeczki – rozpuszczalnej na szklankę ¼ litra), (w momencie podjęcia pracy zarobkowej dowolna ilość i moc kawy), brak obowiązku sprawdzania trzeźwości przez SOM (Służba Ochrony MONARu), po

miesięcznym omówieniu możliwość podjęcia pracy zarobkowej.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.