Bezpieczeństwo państwa i czynniki - Notatki - Bezpieczeństwo państwowe, Notatki'z Bezpieczeństwo państwowe. University of Silesia in Katowice

Bezpieczeństwo państwowe

Opis: Politologia: notatki z obszaru bezpieczeństwa państwowego dotyczące istoty bezpieczeństwa.
Showing pages  1  -  2  z  13
The preview of this document ends here! Please or to read the full document or to download it.
Informacje o dokumencie
Uploaded by: Kuba2013
wizyty: 996
Pobrania : 0
Uniwersytet: University of Silesia in Katowice
Upload date: 16/04/2013
Embed this document:

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I CZYNNIKI

WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO

Czym jest bezpieczeństwo ? Państwo jako podmiot prawa

międzynarodowego. Czynniki kształtujące stosunki

międzynarodowe. Co wpływa na bezpieczeństwo

państwa ?

Bezpieczeństwo – oznacza poczucie braku

zagrożenia,

Pokój – to stosunek między państwami,

które nie prowadzą ze sobą wojny,

Wojna – to zagrożenie (walka zbrojna) między państwami, narodami, klasami, grupami społecznymi

Bezpieczeństwo państwa dzielimy na bezpieczeństwo

międzynarodowe i narodowe.

bezpieczeństwo narodowe

bezpieczeństwo państwa jako stan uzyskany w wyniku zorganizowanej

obrony i ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi,

określane stosunkiem potencjału obronnego do zagrożeń

bezpieczeństwo międzynarodowe

bezpieczeństwo w skali danego regionu lub całego

świata.

Za podmioty prawa międzynarodowego uznaje się :

- państwa -Stolicę Apostolską,

- Suwerenny Zakon Kawalerów Maltańskich

- organizacje międzynarodowe

W prawie międzynarodowym podmiotem prawa

międzynarodowego jest ten kto bezpośrednio z norm prawa

wywodzi swoje prawa i obowiązki

Podmioty prawa międzynarodowego (państwa)

posiadają następujące atrybuty:

– zdolność zawierania umów międzynarodowych

– zdolność uczestniczenia w stosunkach dyplomatycznych

Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe :

a) geopolityczne b) ekonomiczne

c) militarne d) demograficzne e) ideologiczne

f) religijne g) etyczne

h) osobowościowe

8. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo państwa :

a) Czynnik gospodarczy: b) Czynnik finansowy:

c) Czynnik technologiczny: d) Czynnik ekologiczny:

e) Czynnik informacyjny: f) Czynnik militarny:

Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome