Reklama - Notatki - Informatyk, Notatki'z Informatyka
mila_dziewczyna
mila_dziewczyna17 June 2013

Reklama - Notatki - Informatyk, Notatki'z Informatyka

PDF (40.9 KB)
2 strony
579Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu informatyka dotyczące reklamy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Na arkuszu Emisje zarejestrowano reklamy, które zgłoszono do emisji na pewien dzień Na arkuszu info znajdziesz informacje dotyczące zasad płacenia za emisje reklam. na żółtym tle są polecenia i informacje dodatkowe, możesz je wykonać, jeśli chcesz

0 W katalogu A:\GrupaX utwórz podkatalog o nazwie ZAL plus 5 znaków swojego nazwiska 1 W komórce A1 na bieżącym arkuszu wpisz swoje imię i nazwisko 2 Dopisz zgodnie z uporządkowaniem wg dat zgłoszenie w dniu 7 maja 2002 reklamy firmy

BigBang emitowanej o godz. 14:23 trwającej 115 sekund jest to reklama 3 Na arkuszu Emisje oblicz opłatę za każdą reklamę

Policz całkowity przychód z wyemitowanych reklam oraz średni czas trwania i średnią opłatę za reklamę 4 Daty podaj w formacie daty, czas trwania reklamy w postaci liczby całkowitej (bez cyfr po przecinku),

a pieniądze walutowo 5 Na arkusz udziały skopiuj z arkusza Emisje: datę zgłoszenia, reklamodawcę i opłatę za emisję

a) Oblicz ile reklam zamówili poszczególni reklamodawcy i ile za nie zapłacili (arkusz udziały) b) Przedstaw na wykresie procentowe udziały ilości reklam zamówionych przez poszczególnych reklamodawców w całkowitej ilości wyemitowanych reklam (arkusz udziały) c) Porównaj na wykresie wpływy z reklam uzyskane w poszczególne dni Korzystając z listy na arkuszu Emisje: d) Porównaj na wykresie ilości reklam wyemitowanych w poszczególne dni z uwzględnieniem udziału reklam komercyjnych i edukacyjnych (arkusz dniami)

6 Zapisz zeszyt w swoim katalogu pod nazwą RECLAM

E dukacyjna

ę

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.