Gospodarka finansowa Zakładu Ubezpieczeń - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Ubezpieczenia i ryzyko. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 March 2013

Gospodarka finansowa Zakładu Ubezpieczeń - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Ubezpieczenia i ryzyko. University of Wroclaw

PDF (100.4 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: Towarzystwo ubezpieczeniowe zaliczamy do firm świadczących usługi finansowe; majątek przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Gospodarka finansowa Zakładu Ubezpieczeń

Towarzystwo ubezpieczeniowe zaliczamy do firm świadczących usługi finansowe.

Majątek przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego

Struktura aktywów

Wartości niematerialne i prawne

Lokaty

Lokaty funduszów ubezpieczeń na życie dokonywane na

rachunek i

ryzyko ubezpieczającego.

Należności i roszczenia

Inne składniki majątku

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Najważniejszą rolę odgrywają lokaty – to około 80% wszystkich aktywów

firmy ubezpieczeniowej.

O S

S O

S

Lokaty O

(fundusz po stronie aktywów)

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.