Funkcjonalna teoria stratyfikacji Parsonsa – menedżerskie - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 March 2013

Funkcjonalna teoria stratyfikacji Parsonsa – menedżerskie - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (84.2 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: funkcjonalna teoria stratyfikacji Parsonsa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Funkcjonalna teoria stratyfikacji Parsonsa

Wyjście z koncepcji zgeneralizowanego systemu społecznego przy

zastosowaniu analizy funkcjonalnej

- ustalenie funkcji systemu i podsystemów oraz stosunków między podsystemami

- nowoczesne społeczeństwo składa się z wielu podsystemów:

a) podsystem zawodowy – uwarunkowany podziałem pracy i

specjalizacją czynności; jednostki pełnią określone role społeczne i zajmują związane z nimi pozycje na szczeblach hierarchii

struktury (systemu)

Hierarchia jest oparta na kwalifikacjach i kompetencjach oraz

scentralizowana i ze zróżnicowanymi statusami z punktu widzenia przywództwa.

Pozycje są związane z czynnościami oraz nagrodami (dochód,

sława, prestiż).

Jest to układ instrumentalny, powiązany z systemem pokrewieństwa – status obejmuje nie tylko jednostkę, ale całą

rodzinę.

- powoduje to różnicowanie całych rodzin

- grupy rodzinne znajdujące się na tych samych pozycjach

wytwarzają podkulturę - nowoczesne społeczeństwo uwarstwione jest od upper class do

low class

b) podsystem wzajemnej wymiany dóbr i usług

c) podsystem własności Instrumentalny układ społeczny wygląda następująco:

Zawód – wymiana – własność

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome