Ubezpieczenia lądowe - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Ubezpieczenia i ryzyko. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 March 2013

Ubezpieczenia lądowe - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Ubezpieczenia i ryzyko. University of Wroclaw

PDF (96.6 KB)
1 strona
756Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: ubezpieczenia lądowe; klauzule angielskie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

UBEZPIECZENIA LĄDOWE 1. Są klauzule angielskie. Transport lądowy przestawia się na zmianę środków

transportu. Ryzyko opiera się na wadliwym załadunku niewłaściwym obchodzeniu się z kontenerem, szkody na wskutek wady urządzeń klimatyzacyjnych itd. Przedmiotem casco są kontenery. Ubezpieczenia tych ładunków odbywają się na zasadzie klauzul. Istnieje możliwość ubezpieczenia w czasie składowania ładunku. Wartość przewożonych ładunków = sumie ubezpieczeń ładunku – franszyzna integralna (ubezpieczyciel nie chce odpowiadać za szkody w 100%, część tego ryzyka pokrywa gestor ubezpieczenia. Są to działania prewencyjne. Ubezpieczyciel wchodzi dopiero po szkodzie w określonej wysokości)

2. Ubezpieczenie wystawców uczestniczących w targach 3. Ubezpieczenia samochodowe

4. Ubezpieczenia lotnicze – zawierają je jedynie WARTA S.A. w ramach umowy generalnej z PLL LOT wyłączone z niej są jednostki latające konstrukcji zachodniej. Są one ubezpieczone wg Odrębnych przepisów i są co roku odnawiane.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.