Ogólna charakterystyka systemu budżetowego - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 March 2013

Ogólna charakterystyka systemu budżetowego - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse publiczne. University of Lódz

PDF (96.2 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące zagadnień z zakresu finansów publicznych: 4 elementy systemu budżetowego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

12.Ogólna charakterystyka systemu budżetowego.

System budżetowy stwarza prawne organizacyjne i planistyczne ramy dla

gospodarki budżetowej które określa wszystkie czynności podejmowane przez naczelne organy władzy państwowej oraz centralne i terenowe

organy administracji samorządowej w zakresie planowania dochodów i

wydatków oraz gromadzenie i wykorzystanie środków budżetowych

zgodnie z wyznaczonym tym organom ustawowo zadaniami podlegającym finansowaniu budżetowemu.

System budżetowy składa się z 4 elementów:

1. z ram prawnych określających za pomocą odpowiednich przepisów

ustawowych np. ustawy konstytucyjnej jak i innych ustaw i aktów

prawnych organizację i sposób funkcjonowania gospodarstw budżetowych 2. struktury organów władzy państwowej oraz organów administracji

rządowej, kierujących i zarządzających gosp. budżetowego zgodnie z

przyznanymi im ustawowo kompetencjami

3. z dochodów i wydatków budżetowych, których konstrukcje i dobór powinny być dostosowane do funkcji budżetu a szczególnie do celów

formułowanych w ramach polityki budżetowej, które jest ściśle powiązane

z polityką finansową, gospodarczą i społeczną

4. na urzędach planistycznych a szczególnie ma corocznie ustalonym w formie ustawy plan dochodów i wydatków budżetowych odnoszących się

do ogółu organów państwowych i innych podmiotów gosp. budżetowej.

System budżetowy ma na celu obciążyć ludzi podatkiem oraz wydawać te

dochody na cele publiczne.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.