Rodzaje stóp procentowych - Notatki - Finanse przedsiębiorstwa, Notatki'z Finanse przedsiębiorstwa. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 March 2013

Rodzaje stóp procentowych - Notatki - Finanse przedsiębiorstwa, Notatki'z Finanse przedsiębiorstwa. Warsaw School of Economics

PDF (33.1 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z finansów przedsiębiorstwa: rodzaje stóp procentowych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

STOPA PROCENTOWA NOMINALNA, REALNA, EFEKTYWNA

1. Zdeponowano na lokacie bankowej (jeden rok) kwotę 2600 zł. Po jakim czasie otrzyma się odsetki w wysokości 316 zł, jeżeli nominalna stopa procentowa wynosi 1,25% kwartalnie? (stopa podatku dochodowego wynosi 19%).

2. Wyznacz efektywną roczną stopę procentową, jeżeli nominalna roczna stopa procentowa wynosi 12%, a kapitalizacja jest;

A. kwartalna; B. miesięczna; C. ciągła

3. Wyznaczyć nominalną roczną stopę procentową, jeżeli: a) efektywna roczna stopa procentowa przy kapitalizacji dwumiesięcznej wynosi 10,155%. b) efektywna roczna stopa procentowa przy kapitalizacji ciągłej wynosi 9,144%.

4. Stopa procentowa, według której bank naliczał odsetki od wkładów na rachunkach terminowych wynosiła 5% rocznie. Ile wynosiła realna stopa odsetkowa, jeżeli stopa inflacji w skali rocznej kształtowała się na poziomie 4%?

5. Przedsiębiorstwo korzysta z kredytu obrotowego, którego oprocentowanie w skali roku wynosi 15%. Jakie jest rzeczywiste obciążenie przedsiębiorstwa kredytem, jeżeli stopa podatku dochodowego wynosi 19%, a inflacja w skali roku 5%?

6. Firma ulokowała zasoby pieniężne w obligacjach, od których oczekuje odsetek w danym roku wynoszących 12% w stosunku do ceny nabycia. Stopa podatku dochodowego wynosi 19%. Oblicz efektywną rentowność inwestycji, jeżeli inflacja wynosiła w tym okresie 6%.

7. Przedsiębiorstwo zamierza skorzystać z kredytu bankowego, od którego bank pobiera odsetki jednorazowo po zakończeniu roku, wynoszące 18%. Istnieje jednak możliwość-zamiast zaciągania kredytu-zdyskontowania w banku posiadanego weksla. W tym przypadku, bank potrąci od jego kwoty odsetki według stopy 16% rocznie. Jaką decyzję powinno podjąć przedsiębiorstwo?

8. Z uwagi na dynamiczny rozwój firmy, istnieje potrzeba zwiększenia stanu gotówki na rachunku bieżącym, oprocentowanym 3% w skali roku. Wymagałoby to odpowiedniego zwiększenia kapitałów przez wspólników (poprzez dopłaty wspólników), ewentualnie istnieje możliwość uzupełnienia stanu rachunku bankowego poprzez zaciągnięcie kredytu w tymże rachunku, oprocentowanego 11% rocznie. Jaką decyzję powinno się podjąć w przedsiębiorstwie, przy założeniu 6% inflacji i 28% podatku dochodowym?

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.