Turystyka biznesowa - Notatki - Turystyka, Notatki'z Turystyka
Grzegorz
Grzegorz29 May 2013

Turystyka biznesowa - Notatki - Turystyka, Notatki'z Turystyka

RTF (37.1 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
938Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki dotyczące turystyki biznesowej; podróże służbowe, kongresy, podróże motywacyjne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Turystyka biznesowa

Turystyka biznesowa Rozwój produktu turystycznego powinien oprzeć się na wymaganiach odpowiadających popytowi na podstawowych rynkach krajowych i zagranicznych. Popyt będzie kształtować rozwój produktów turystycznych. Nie chodzi jednak tylko o popyt już ujawniony, lecz także o tendencje jego rozwoju, nowe modele produkcji i konsumpcji obserwowane na świecie. Działania wokół produktu turystycznego nie mogą być oparte wyłącznie o badania marketingowe o krótkim horyzoncie czasowym.Na turystykę biznesową składają się: -Podróże służbowe, obejmujące zarówno przyjazdy krajowe, jak i zagraniczne znajdują się obecnie w trendzie malejącym z uwagi na osłabienie tempa wzrostu gospodarczego oraz w związku ze wzrostem znaczenia kontaktów telekomunikacyjnych. Sytuacja gospodarcza kraju i województwa stanowi jednak w tym przypadku główny czynnik decydujący o rozmiarach tego ruchu. Przyjazdy delegacyjne dotyczą przede wszystkim Olsztyna, Elbląga i Ełku (wytypowane jako centra rozwoju turystyki biznesowej por. mapa nr 4) oraz tych miast powiatowych, w których zlokalizowane są ważniejsze centra gospodarcze i znaczące przedsiębiorstwa. Ważnym segmentem rynku w tym obszarze wydaje się także obsługa weekendowa przyjazdów delegacyjnych. -Konferencje, kongresy i szkolenia lokalizowane na całym obszarze województwa. Ważną rolę odgrywa tu Olsztyn, stwarzający szansę wykorzystania miejscowego potencjału wyższych uczelni i instytutów naukowych. Szereg mniejszych ośrodków zapewnia dobrą obsługę mniejszych szkoleń i konferencji (100-200 osób). -Podróże motywacyjne dość nowa formuła na polskim rynku turystycznym polegająca na organizacji imprez turystycznych dla pracowników zamożnych firm, zwykle w ramach nagrody za wyróżniające się osiągnięcia, wzmacniania integracji zatrudnionych i motywacji do współpracy zespołowej. Najczęściej poszukiwane warunki do realizacji tego typu imprez to osobliwość oferty (miejsca i programu) oraz wysoki standard. Takie warunki w region posiada dzięki występowaniu w nim walorów przyrodniczych wysokiej rangi oraz obiektów noclegowych wysokiej kategorii. SZANSE ZAGROŻENIA różnorodna baza możliwa do wykorzystania poza sezonem, kadry, baza naukowa i lokalowa wyższych uczelni relatywnie niskie ceny właściwy standard ciekawe, urozmaicone programy uzupełniające bliskość Warszawy i Trójmiasta jako rynków źródłowych duża konkurencyjność innych regionów brak w regionie organizatora turystyki konferencyjno-szkoleniowej, znaczącego na

rynku ogólnopolskim trudności komunikacyjne (dojazdowe, brak stałych połączeń lotniczych) brak kooperacji gestorów bazy ze szkolnictwem wyższym niewystarczająca baza do organizacji konferencji i szkoleńRola i miejsce produktu na rynku turystycznymWobec znaczącego spadku zagranicznej turystyki przyjazdowej i zagrożenia zmniejszeniem się ruchu krajowego szansą utrzymania pozycji województwa na rynku turystycznym może być turystyka biznesowa, traktowana przede wszystkim jako jeden ze środków utrzymywania zatrudnienia w turystyce poza sezonem i utrzymywanie całorocznej bazy noclegowej. Zaletą turystyki biznesowej jest to, że rozwija się przede wszystkim w okresie wrzesień-czerwiec, dominując w tym czasie na rynku. Brak oferty innych form turystyki na rynku w tym okresie stwarza duże możliwości rozwoju turystyki biznesowej w regionie, pod warunkiem oferowania konkurencyjnych cen. Zalecenia rozwojowe Wyprofilowanie z istniejących biur jednostki zajmującej się organizacją turystyki biznesowej i wykreowaniem marki w tym obszarze markowym. Nawiązanie ścisłej współpracy z uczelniami wyższymi, wykorzystanie ich kadr w organizacji konferencji i szkoleń oraz zaangażowanie szkół do akcji promocyjnych Wspólna promocja oferty województwa Tworzenie komplementarnej bazy spełniającej standardy (hotel gastronomia sala konferencyjna rekreacja) Wyposażenie istniejącej bazy konferencyjnej w wysokiej jakości sprzęt techniczny Tworzenie bazy rekreacyjnej i programów fakultatywnych, wykorzystanie lokalnych środowisk artystycznych. Sprzedaż oferty weekendowej u źródła , czyli w głównych punktach recepcji ruchu delegacyjnego.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.