Tworzenie biznesplanu - Notatki - Biznesplan - Część 5, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka22 March 2013

Tworzenie biznesplanu - Notatki - Biznesplan - Część 5, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics

PDF (946 KB)
40 strona
682Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z biznesplanu: tworzenie biznesplanu. Część 5.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 40
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 40 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 40 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 40 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 40 pages
Pobierz dokument

PRZYKŁADOWE DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (4)

internetowy portal jeździectwo językowa szkoła jubiler kancelaria adwokacka kantor kasyno gry kawiarnia kemping kino klub kominiarz komis komputerowe usługi konferencje – organizacja konsulting kopalnia korepetycje kort tenisowy kosmetyczne usługi kowalstwo krawiec kręgielnia

docsity.com

PRZYKŁADOWE DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (5)

kserograficzne usługi księgarnia kurierskie usługi kursy tańca kwiaciarnia laboratorium medyczne lakiernictwo lekarz leasing lodziarnia logistyka lombard lotnicze przewozy magazyn magiel malarz maklerski dom marketingowe badania meblarstwo mięso –produkcja modelki – agencja muzycy – zespoły muzyczne

docsity.com

PRZYKŁADOWE DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (6)

nauka jazdy nieruchomości – agencja nieruchomości – zarządzanie notariusz ogrodnik optyk opieka nad dziećmi paintball parking pensjonat pieczarkarnia piekarnia pielęgniarstwo pizzeria pogrzebowe usługi pogotowie ratunkowe poligrafia pralnia produkcja projektowe biuro przedszkole przychodnia lekarska pub recycling

docsity.com

PRZYKŁADOWE DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (7)

restauracja rolnik rybak salon samochodowy sauna schronisko dla zwierząt sklep solarium spedycja sprzątanie stacja benzynowa stolarz stomatolog studio nagrań szambo – wywóz szewc szklarz szkoła szpital ślusarz tartak taxi teatr

docsity.com

PRZYKŁADOWE DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (8)

telekomunikacja telemarketing telewizja tłumaczenia transport turystyczne biuro ubezpieczenia utylizacja odpadów weterynarz wierzytelności – obrót wizażysta wróżbiarstwo wulkanizacja wydawnictwo wypożyczalnia zegarmistrz żłobek

docsity.com

NAZWA PRZEDSIĘBIORCY (FIRMA)

Wymogi stawiane idealnej nazwie: 1) zgodna z przepisami 2) zrozumiała, jednoznaczna 3) krótka, prosta - łatwa do wymówienia i zapamiętania 4) informuje o branży, rodzaju prowadzonej działalności 5) wzbudza zaufanie, pozytywne skojarzenia 6) oryginalna, odróżnia od konkurencji

Wymóg prawny – obok nazwy oznaczenie formy prawnej

Rodzaje nazw: 1) opisowe 2) sugestywne, skojarzeniowe 3) abstrakcyjne

docsity.com

ŹRÓDŁA DOBRYCH NAZW

imiona i nazwiska założycieli inicjały założycieli łacina, greka i inne języki obce historia legendy, baśnie, mity sztuczne nazwy z użyciem prefiksów i sufiksów: pro, eko, euro, art, max, inter, ex,

im, pol, skrótowce nazwy abstrakcyjne

docsity.com

ZNAK FIRMOWY

Możliwe formy znaków firmowych: 1) logotyp – słowne (literowe) wyrażenie nazwy 2) symbol – graficzne wyrażenie nazwy

Rodzaje znaków firmowych: 1) znaki symboliczne 2) znaki inspirowane heraldyką 3) znaki inspirowane liternictwem 4) znaki abstrakcyjne 5) znaki inspirowane nazwą organizacji 6) znaki będące formą anatomiczną 7) znaki inspirowane naturą i światem zwierząt

docsity.com

KOLOR FIRMOWY

Ciemne – powaga, wysoki prestiż, tradycja Jasne, żywe – otwartość, nowoczesność Jaskrawe – dynamizm, aktywność Pastelowe – finezja, delikatność Metaliczne – przepych, bogactwo, elegancja

docsity.com

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

osiedle, ulica, wieś, osada

miasteczko

dzielnica miasta

miasto, gmina

województwo

region, makroregion (kilka-kilkanaście województw)

część geograficzna kraju (wschód, zachód itp.)

cały obszar Polski

Polska i kraje ościenne

Europa

cały świat

docsity.com

KRYTERIA WYBORU LOKALIZACJI SIEDZIBY I AGEND

1) łatwość dostępu, dojazdu, parkowania - przy ciągach komunikacyjnych

2) centra przemysłowe, handlowe, usługowe, finansowe, turystyczne

3) bliskość rynku zaopatrzenia (surowce, towar, energia)

4) bliskość rynku zbytu

5) niska cena siły roboczej

6) brak ograniczeń prawnych (np. ochrona środowiska)

7) ulgi lokalne (np. w podatku dochodowym, specjalne strefy ekonomiczne, strefy wolnocłowe)

docsity.com

FORMY WŁASNOŚCI

1) własność indywidualna (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)

2) własność grupowa (spółka, spółdzielnia)

docsity.com

DETERMINANTY WYBORU FORMY PRAWNEJ

1) rodzaj działalności 2) liczba wspólników 3) skala działalności

docsity.com

KONSEKWENCJE WYBORU FORMY PRAWNEJ

1) własnościowe (dochodowe i decyzyjne) 2) podatkowe 3) kosztowe 4) prawno-administracyjne 5) odpowiedzialność za zobowiązania

docsity.com

FORMY PRAWNE

1) indywidualny przedsiębiorca (wpis do ewidencji działalności gospodarczej)

2) spółka cywilna

3) spółki handlowe: a) spółki osobowe:

spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna

b) spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna

docsity.com

FORMA JEDNOOSOBOWA – WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

rejestracja poprzez złożenie wniosku w Urzędzie Gminy (Dzielnicy)

nazwa musi zawierać imię i nazwisko właściciela: Usługi szewskie – Jan Szewczyk Fryzjerstwo damskie – Janina Drut

docsity.com

ZALETY I WADY FORMY JEDNOOSOBOWEJ

Zalety: niski koszt założenia łatwość założenia, prowadzenia, likwidacji możliwość wyboru różnych form opodatkowania

Wady: odpowiedzialność za zobowiązania firmy całym majątkiem brak możliwości przyjęcia wspólnika z kapitałem

docsity.com

SPÓŁKA CYWILNA

nie jest przedsiębiorcą wspólnicy rejestrują działalność oddzielnie jako osoby fizyczne prowadzące

działalność gospodarczą tworzona na podstawie umowy firma powinna zawierać imiona i nazwiska wszystkich wspólników oraz określenie

formy prawnej: Krawiectwo damskie – Jan Nowak i Józef Kowalik spółka cywilna (Spółka

Cywilna) Budmet – Karol Wasiak i Cyryl Mikuła S.C.

docsity.com

ZALETY I WADY SPÓŁKI CYWILNEJ

Zalety: niski koszt założenia łatwość założenia, prowadzenia i likwidacji możliwość wyboru różnych form opodatkowania brak wymogów prawnych co do rodzaju i wielkości wnoszonych wkładów duża dowolność kształtowania postanowień umowy spółki

Wady: kolektywne zarządzanie solidarna odpowiedzialność wspólników całym majątkiem za zobowiązania

spółki brak możliwości zaciągania zobowiązań i nabywania uprawnień przez spółkę brak zdolności prawnej

docsity.com

SPÓŁKA JAWNA

wymóg zawarcia umowy na piśmie oraz wpisu do KRS umowa winna zawierać: firmę i siedzibę wkłady wnoszone przez wspólników i ich wartość przedmiot działalności spółki czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony  powstaje z chwilą wpisania do KRS

firma spółki powinna zawierać nazwiska albo firmy wszystkich wspólników (kilku lub jednego z nich) oraz oznaczenie formy prawnej „spółka jawna” (sp. j.), np.: „Jerzy Bobak, Jan Tur spółka jawna” „Usługi transportowe - Marian Dąbek i spółka” (sp. j.)

docsity.com

ZALETY I WADY SPÓŁKI JAWNEJ

Zalety: stosunkowo niski koszt założenia łatwość prowadzenia różne formy opodatkowania brak wymogów co do wysokości wkładów duża dowolność w kształtowaniu postanowień umowy możliwość ujawnienia w nazwie spółki nazwiska tylko jednego wspólnika

Wady: koszt rejestracji i zmian w KRS-ie solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki całym

majątkiem, gdy brak możliwości ich pokrycia z majątku spółki kolektywne zarządzanie brak osobowości prawnej

docsity.com

SPÓŁKA PARTNERSKA

Tworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu pod wspólną firmą

Partnerzy – wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu (adwokaci, aptekarze, architekci, biegli rewidenci, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, inżynierowie budownictwa, księgowi, lekarze, weterynarze, notariusze, pielęgniarki, położne, radcy prawni, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi, tłumacze przysięgli)

Wymóg zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz wpisu do KRS – powstaje z chwilą wpisania do KRS

Firma powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego partnera z dodatkiem „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie zawodu wykonywanego w spółce: „Jan Kowalski i partnerzy – doradcy podatkowi” (sp. p.)

docsity.com

ZALETY I WADY SPÓŁKI PARTNERSKIEJ

Zalety: brak wymagań odnośnie kapitału spółka odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania ograniczenie odpowiedzialności partnera za zobowiązania powstałe w

wykonywaniu wolnego zawodu przez pozostałych partnerów (odpowiada tylko za swoje działania, a nie za błędy innych partnerów)

możliwość wyboru podatkowej KPR jednoznaczne określenie działalności w nazwie możliwość ujawnienia w nazwie spółki nazwiska tylko jednego partnera

Wady: możliwość działalności spółki wyłącznie w zakresie wykonywania zawodu wymóg sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego koszt rejestracji w KRS kolektywne zarządzanie brak osobowości prawnej

docsity.com

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem (komplementariusz), a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej.

Wymóg zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i rejestracji w KRS – powstaje z chwilą wpisania do KRS

Firma spółki musi zawierać nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” („sp. k.”): „Betonpol - Jan Kowalski i wspólnicy – spółka komandytowa”

Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”

Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczone w firmie spółki (jeżeli jest, osoba ta odpowiada wobec osób trzecich jak komplementariusz)

docsity.com

ZALETY I WADY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Zalety: brak określonych wymagań co do sumy komandytowej ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki do

wysokości sumy komandytowej możliwość działania komandytariuszy w imieniu spółki wyłączne w

charakterze pełnomocników

Wady: wymóg sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, rejestracja w KRS konieczność prowadzenia pełnej księgowości kolektywne zarządzanie przez komplementaiuszy brak osobowości prawnej

docsity.com

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

 Przewidziana do działalności w większym rozmiarze Wymaga kapitału zakładowego (akcyjnego) w kwocie min. 50 000 zł Działa na podstawie statutu w formie aktu notarialnego, rejestracja w KRS –

powstaje z chwilą wpisu do KRS Co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia,

całym swoim majątkiem (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem i nie odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli

Akcjonariusz zobowiązany jest jedynie do świadczeń określonych w statucie Komplementariuszem może być osoba fizyczna lub prawna Firma spółki powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego

komplementariusza oraz oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna” („S.K.A.”): „Jan Kowalski i wspólnicy – spółka komandytowo-akcyjna” Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki powinna zawierać

pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowo-akcyjna”

Nazwisko albo firma akcjonariusza nie może być zamieszczone w firmie (nazwie) spółki (jeżeli jest osoba ta odpowiada wobec osób trzecich jak komplementariusz)

Pisma i zamówienia handlowe (także strona www.) powinny zawierać: 1) firmę spółki, siedzibę i adres 2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer KRS 3) numer NIP 4)wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego

docsity.com

ZALETY I WADY SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

Zalety: akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki możliwość działania akcjonariuszy w imieniu spółki wyłączne w charakterze

pełnomocników na Walnym Zgromadzeniu każda akcja objęta przez komplementariuszy i

akcjonariuszy daje prawo do 1 głosu

Wady: wymóg sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, rejestracja w KRS konieczność prowadzenia pełnej księgowości i badania bilansu kolektywne zarządzanie przez komplementariuszy brak osobowości prawnej konieczność ustanowienia Rady Nadzorczej, gdy liczba akcjonariuszy jest

większa niż 25

docsity.com

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 Może być utworzona przez jedną albo więcej osób (nie może być zawiązana przez inną jednoosobową spółkę z o.o.)

Umowa w formie aktu notarialnego, rejestracja w KRS Wymogi niezbędne do powstania:

1) zawarcie umowy spółki 2) wniesienie wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego 3) powołanie Zarządu 4) ustanowienie Rady Nadzorczej (komisji rewizyjnej) jeżeli wymaga tego

umowa lub ustawa 5) wpisanie do KRS

Udziały obejmuje się za wkłady pieniężne lub rzeczowe, wartość nominalna udziału nie mniejsza niż 50 zł

Wymaga kapitału zakładowego w kwocie min. 50 000 zł Firma może być dowolna z dopiskiem: „spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością” lub „sp. z o.o.” Abakus sp. z o.o.

Pisma i zamówienia handlowe (także strona www.) muszą zawierać: 1) Firmę spółki, jej siedzibę i adres 2) Oznaczenie sądu rejestrowego i numer KRS 3) Numer NIP 4) Wysokość kapitału zakładowego

docsity.com

ZALETY I WADY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zalety: wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki (za

wyjątkiem podatkowych) możliwość pozyskiwania kapitału poprzez przyjęcie nowego wspólnika możliwość pokrycia udziału wkładem rzeczowym udziały mogą być uprzywilejowane (co do prawa głosu, prawa do dywidendy,

sposobu uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji) Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy osobowość prawna

Wady: wysoki minimalny kapitał zakładowy konieczność prowadzenia pełnej księgowości obowiązek powołania Rady Nadzorczej (komisji rewizyjnej), gdy liczba

wspólników większa od 25 i gdy kapitał zakładowy większy niż 500 000 zł Rada Nadzorcza (komisja rewizyjna) liczy minimum 3 osoby

docsity.com

SPÓŁKA AKCYJNA

Najbardziej złożona forma prawna, przewidziana do działalności na dużą skalę Może być zawiązana przez jedną lub więcej osób (nie może być zawiązana przez

jednoosobową sp. z o.o.) Minimalny kapitał akcyjny 500 000 zł Statut w formie aktu notarialnego, rejestracja w KRS Akcje obejmuje się za wkłady pieniężne lub rzeczowe, minimalna wartość

nominalna akcji 1 grosz Kapitał podstawowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej Do powstania wymaga się:

1) Zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli 2) Wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału

zakładowego 3) Ustanowienia Zarządu i Rady Nadzorczej 4) Wpisania do KRS

Nazwa może być dowolna z dopiskiem: „spółka akcyjna” lub „S.A.”  Omega S.A.

Pisma i zamówienia handlowe (także strona www.) muszą zawierać: 1) Firmę spółki, siedzibę i adres 2) Oznaczenie sądu rejestrowego i numer KRS 3) Numer NIP 4) Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego

docsity.com

ZALETY I WADY SPÓŁKI AKCYJNEJ

Zalety: wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki, nawet

podatkowe możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji łatwe sprawdzanie wiarygodności spółki – dane finansowe jawne Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy akcje mogą być uprzywilejowane (co do prawa głosu, prawa do dywidendy

lub sposobu uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji) osobowość prawna

Wady: bardzo wysoki minimalny kapitał zakładowy wymóg sporządzenia statutu w formie aktu notarialnego konieczność prowadzenia pełnej księgowości konieczność powołania Rady Nadzorczej (komisji rewizyjnej), która liczy min.

3 osoby, a w spółkach publicznych min. 5 osób duże koszty prowadzenia duże wymagania formalne konieczność badania sprawozdania finansowego

docsity.com

DECYZJA O URUCHOMIENIU DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

Biznes plan

Ocena czynników sukcesu

Ocena barier, ryzyk,

zagrożeń

Decyzja

TAK NIE

docsity.com

GŁÓWNE CZYNNIKI SUKCESU

dobry pomysł cechy przedsiębiorcy kapitał, majątek własna praca pomoc innych szczęście (brak nieszczęścia)

docsity.com

BARIERY, RYZYKA, ZAGROŻENIA W PRYWATNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

silna, zorganizowana konkurencja, ograniczony popyt, utrudnienia biurokratyczne i prawne, fiskalizm i restrykcyjność systemu podatkowego, celnego i ubezpieczeń

społecznych, inflacja, wysoka stopa procentowa (odsetki bankowe), niestabilność prawa (zmiany, wiele wykładni, luki i błędy), niewypłacalność klientów, nieuczciwość klientów, dostawców i kooperantów, działalność koncesjonowana, regulowana, licencjonowana korupcja, działalność mafii (haracze, napady, kradzieże itp.), mentalność społeczeństwa (zazdrość, donosy itp.), kryzys gospodarczy (w kraju i za granicą), kataklizmy (powodzie, mrozy, wiatry itp.), błędne decyzje, działania pracowników (nieuczciwość, niestaranność itp.).

docsity.com

PROCES TWORZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA (na przykładzie osoby fizycznej)

1. Rejestracja w Urzędzie Gminy (Dzielnicy) 2. Numer statystyczny – REGON 3. Pieczątki 4. Konto bankowe 5. Uzyskanie koncesji lub zezwoleń 6. Rejestracja podatkowa - numer NIP, VAT 7. Załatwienie lokalu (dzierżawa, najem, własny) 8. Materiały informacyjno-reklamowe (foldery, cenniki, informatory, szyldy, tablice informacyjne,

ogłoszenia, wizytówki, papier firmowy) 9. Zawiadomienia urzędów i instytucji:

zawiadomienie urzędu gminy (podatek od nieruchomości, podatek lokalny), zawiadomienie Inspektoratu Ochrony Środowiska, zawiadomienie Komendy Straży Pożarnej, zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy, zawiadomienie Państwowej Inspekcji Handlowej, zawiadomienie Sanepidu, inne urzędy

docsity.com

UTWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA (na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

1. Umowa spółki z o.o. 2. Akt notarialny 3. Wniesienie kapitału - oświadczenie Zarządu 4. Rejestracja spółki w KRS 5. Numer statystyczny – REGON 6. Pieczątki 7. Konto bankowe 8. Uzyskanie koncesji lub zezwoleń 9. Rejestracja podatkowa - numer NIP, VAT 10. Załatwienie lokalu (dzierżawa, najem, własny) 11. Materiały informacyjno-reklamowe (foldery, cenniki, informatory, szyldy, tablice informacyjne,

ogłoszenia, wizytówki, papier firmowy) 12. Zawiadomienia urzędów i instytucji:

zawiadomienie urzędu gminy (podatek od nieruchomości, podatek lokalny), zawiadomienie Inspektoratu Ochrony Środowiska, zawiadomienie Komendy Straży Pożarnej, zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy, zawiadomienie Państwowej Inspekcji Handlowej, zawiadomienie Sanepidu, inne urzędy

docsity.com

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM (1) (Początek działalności)

1. Zakupy (leasing): maszyny i urządzenia, środki transportu, komputery, sprzęt techniczny,

narzędzia wyposażenie, meble użytkowe fax, telefon programy komputerowe

2. Zatrudnienie pracowników: umowy o pracę zgłoszenie do ZUS-u (ubezpieczenie społeczne):

właściciele firm jednoosobowych wspólnicy spółek cywilnych osoby współpracujące spośród członków rodziny osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy

agencyjnej wydanie legitymacji ubezpieczeniowych wprowadzenie:

regulaminu wynagradzania (co najmniej 20 pracowników) regulaminu pracy (co najmniej 20 pracowników)

szkolenie ppoż. o bhp.

docsity.com

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM (2) (Początek działalności)

3. Zaprowadzenie ewidencji: ewidencja księgowa (książka przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe) ewidencja podatkowa

podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy, podatek dochodowy od przychodów (ryczałt ewidencjonowany)

ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ewidencja wyposażenia ewidencja przebiegu pojazdów ewidencja osobowa (akta osobowe) ewidencja płacowa (listy płac) inne ewidencje:

rejestr pożyczek i zastawów, rejestr opłaty skarbowej, rejestr zawartych umów, ewidencja wspólników (udziałowców), ewidencja udziałów, ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, ewidencja faxów przychodzących i wychodzących, ewidencja delegacji służbowych

4. Zaprowadzenie księgowości - otwarcie kont

docsity.com

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM (3) (Początek działalności)

5. Organizacja wewnętrzna: regulamin organizacyjny:

zasady organizacji firmy, zasady zarządzania, schemat organizacyjny, zakresy zadań komórek i stanowisk organizacyjnych, ramowe zakresy obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności,

instrukcja obiegu i kontroli dokumentów inne regulaminy i instrukcje

6. Zawarcie niezbędnych umów: umowa sprzedaży umowa dostawy umowa zlecenia umowa o dzieło umowa o roboty budowlane umowa najmu (dzierżawy) umowa użyczenia umowa pożyczki umowa rachunku bankowego umowa agencyjna umowa komisu umowa przewozu umowa spedycji umowa ubezpieczeniowa umowa poręczenia umowa darowizny umowa o pracę umowa spółki

docsity.com

PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Wskaż zalety i wady pracy „na swoim” i „na posadzie”.

2) Omów zasady wyboru przedmiotu działalności gospodarczej.

3) Omów zasady projektowania nazwy i znaku firmowego przedsiębiorcy.

4) Omów zasady wyboru lokalizacji siedziby i agend przedsiębiorstwa.

5) Wymień formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

6) Jakie są skutki wyboru formy działalności gospodarczej?

7) Omów podobieństwa i różnice pomiędzy spółką jawną a cywilną.

8) Omów podobieństwa i różnice pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką akcyjną.

9) Omów czynniki sukcesu i ryzyka w działalności gospodarczej.

10) Przedstaw przebieg procesu tworzenia przedsiębiorstwa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 40 pages
Pobierz dokument