Obieg okrążny w gospodarce, konspekt - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia.

Ekonomia

Opis: Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii dotyczące obiegu okrążnego w gospodarce, konspekt.
Informacje o dokumencie
Uploaded by: Konrad_88
wizyty: 1076
Pobrania : 0
Adres:
Uniwersytet: Unknown
Subject: Ekonomia
Upload date: 03/06/2013
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome