Węglowodory Jurija - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia
hannibal00
hannibal0031 May 2013

Węglowodory Jurija - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia

PDF (130.3 KB)
3 strony
581Liczba odwiedzin
Opis
Chemia: notatki z zakresu chemii dotyczące węglowodory Jurija; doświadczenia.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

WYŻSZA SZKOŁA MORSKA W GDYNI SPRAWOZDANIE Z PRACOWNI

TEMAT: WĘGLOWODORY.

Kaczmarski Jerzy Prachnio Wojciech

Grupa IV TiŁ

23.11.1998

Ocena

Podpis

DOŚWIADCZENIE 1. ZACHOWANIE SIĘ ALKANÓW WOBEC KMNO4 I BR2. Do dwóch probówek zawierających po 1 cm3 ciekłego heksanu dodać odpowiednio: do

pierwszej 1 cm3 rozcieńczonego manganianu potasu KMnO4 i 2-3 krople rozcieńczonego kwasu siarkowego H2SO4, a do drugiej 2 cm3 wody bromowej Br2 w H2O. Zawartość obu probówek dokładnie wymieszać i zanotować wynik bezpośrednio po zmieszaniu oraz po upływie 20 minut ekspozycji na świetle.

Obserwacje: W pierwszej probówce barwa koloru fioletowego, w drugiej pomarańczowy.

Pod wpływem światła nie zaszły w probówkach żadne reakcje o czym świadczy to, że kolory w nich nie zmieniły się. Spowodowane to było prawdopodobnie tym, że dostarczono zbyt mało światła. Przy dobrym nasłonecznieniu alkan (w naszym przypadku heksan) powinien zareagować z bromem (reakcja podstawiania) tworząc bromoalkan:

DOŚWIADCZENIE 2. ZACHOWANIE SIĘ ALKENÓW WOBEC KMNO4 I BR2. Do dwóch probówek zawierających po 1 cm3 cykloheksenu dodać odpowiednio: do

pierwszej – 0,5 cm3 rozcieńczonego roztworu KMnO4 i 2-3 krople rozcieńczonego kwasu siarkowego H2SO4, a do drugiej 2 cm3 wody bromowej Br2 w H2O. Obie probówki natychmiast zamknąć gumowymi koreczkami. Zawartość obu probówek dokładnie wymieszać przez energiczne potrząsanie i zanotować wynik bezpośrednio po zmieszaniu.

Obserwacje: Po dodaniu do cykloheksenu KMnO4 i H2SO4 i silnym potrząsaniu barwa zmieniła się z

fioletowego na brązowy (na powierzchni pojawiła się również piana, ale po pewnym czasie znikęła).

Po dodaniu do cykloheksenu Br2 w H2O barwa zmieniła się z pomarańczowego w przeźroczysty (cykloheksen odbarwia wodę bromową). Konsystencja stała się oleista; pojawiła się także piana.

Wnioskujemy o tym że cylkoheksen dobrze rozpuszcza się w KMnO4.

DOŚWIADCZENIE 3. OTRZYMYWANIE ACETYLENU. Do probówki zawierającej kilka kawałków węglika wapnia (karbidu) CaC2 wlać

mieszaninę wody i alkoholu, po czym natychmiast zamknąć korkiem z rurką odprowadzającą gaz. Powstający gaz zbierać pod wodą. Gdy probówki całkowicie zapełnią się acetylenem, trzymając je do góry dnem zatkać korkami i pozostawić do następnego ćwiczenia.

Obserwacje: W probówce powstaje tlenek wapnia i acetylen. Acetylen wypiera wodę z probówki i

będąc lżejszym od powietrza nie ucieka z niej po wyjęciu jej z wody. Dlatego też probówkę trzymamy do góry dnem.

Reakcja powstawania acetylenu: CaC2 + 2 H2O C2H2 + Ca(OH)2 DOŚWIADCZENIE 4. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI ACETYLENU. Z otrzymanym w dośw.3 acetylenem przeprowadzić reakcje z wodą bromową i

rozcieńczonym roztworem manganianu potasu, jak w dośw.3. Acetylen w trzeciej probówce zapalić. Po spaleniu dodać klarownej wody wapiennej.

Obserwacje: Acetylen zabarwia fioletowy KMnO4 na brązowo. Acetylen rozjaśnił pomarańczowy

bromek na ciemno żółty kolor. Acetylen ma charakter nienasycony. W reakcji z bromem ulega rozerwaniu wiązanie potrójne i przyłączany zostaje brom. Reakcja ta zachodzi dwustopniowo: za pierwszym i za drugim razem przyłączana jest cząsteczka Br2 ( w sumie dwie takie cząsteczki).

Acetylen pali się w powietrzu świecącym, silnie kopcącym płomieniem. Wynika to z faktu, że w warunkach wysokiej temperatury i ograniczonego dostępu tlenu część acetylenu rozkłada się na węgiel i wodór. Wodór spala się dając wodę, a węgiel obserwujemy w postaci sadzy.

DOŚWIADCZENIE 5. BROMOWANIE BENZENU. Do probówki zawierającej 1 cm 3 benzenu dodać 1 cm 3 bromu w tetrachlorku węgla.

Probówkę zamknąć korkiem i wstrząsnąć. Następnie dodajemy opiłków żelaza i podgrzewamy, trzymając u wylotu papierek lakmusowy.

Obserwacje: Po dodaniu do bezbarwnego benzenu bromu, kolor zmienia się na ciemno

pomarańczowo. Benzen nie reaguje z wodą bromową więc nie możemy zaliczyć go do węglowodorów nienasyconych. Po podgrzaniu zawartość probówki pociemniała. Papierek lakmusowy zabarwił się na żółto. Benzen reaguje z bromem tylko w obecności katalizatora, jakim może być żelazo.

DOŚWIADCZENIE 6. DZIAŁANIE SUBSTANCJI UTLENIAJĄCEJ NA BENZEN I TOLUEN. W probówce przygotować 5 cm3 rozcieńczonego KMnO4 zakwaszonego roztworem

H2SO4. Mieszaninę dzielimy na dwie części. Do pierwszej dodajemy benzen, do drugiej toluen. Zamykamy korkami i ogrzewamy do odbarwienia.

Obserwacje: W probówce z toluenem fiolet zmienił się w ciemny bordo, a w probówce z benzenem

fiolet nie odbarwił się. Benzen nie reaguje z KMnO4. DOŚWIADCZENIE 7. NITROWANIE I SULFONOWANIE NAFTALENU.

a) Do probówki zawierającej 5 cm3 stężonego kwasu azotowego dodać 0,5g naftalenu. Ogrzewać w zlewce z wodą i po 5 min wylać do zimnej wody.

Po wylaniu do zimnej wody obserwujemy opadanie jasnopomarańczowych kryształów. Są to produkty nitrowania: 1-nitronaftalen i 2-nitronaftalen.

b) Do probówki zawierającej 0,5 g naftalenu dodać 5 cm3 stężonego kwasu siarkowego. Mieszaninę ogrzewać w zlewce z wodą aż do rozpuszczenia naftalenu. Następnie zlewkę ostudzić i wylać jej zawartość do zimnej wody.

Jest to reakcja bromowania, reakcja egzotermiczna w wyniku której powstają kryształki: 1- bromonaftalen i 2- bromonaftalen.

DOŚWIADCZENIE 8. UTLENIANIE ANTRACENU. Do dwóch probówek nalać po 3 cm3 bezwodnego kwasu octowego, a następnie do

jednej z nich dodać: do pierwszej 0,5g antracenu, a do drugiej 0,5g tlenku chromu. Otrzymane roztwory zmieszać ze sobą. Po wymieszaniu zabarwienie zmienia się na

zielony kolor. Produktem jest antrachinon.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.