Rozwiązywanie zadań PL. za pomocą programu FRACTIONS - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania operacyjne. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 March 2013

Rozwiązywanie zadań PL. za pomocą programu FRACTIONS - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania operacyjne. University of Szczecin

PDF (168.7 KB)
2 strony
536Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące badań operacyjnych: rozwiązywanie zadań PL. za pomocą programu FRACTIONS; zadania, parę słów o programie FRACTIONS.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Rozwiązywanie zadań PL. za pomocą programu FRACTIONS

Wprowadzenie

Program Fractions jest programem edukacyjnym wspomagającym naukę programowania liniowego. Pozwala na rozwiązywanie zadań programowania liniowego bez i ze zmiennymi sztucznymi, pozwalana dołączanie ograniczeń w trakcie obliczeń, co można zastosować przy rozwiązywaniu zadań programowania liniowego całkowitoliczbowego.

Zadanie programowania liniowego bez zmiennych sztucznych

Dane jest następujące zadanie:

(max) zysk = 20*krzesła+24*stoły 3*krzesła+4*stoły <= 60 - ograniczenie czasu składania wyrobów 6*krzesła+2*stoły <= 32 - ograniczenie czasu wykończenia i pakowania krzesła >= 0 - ograniczenie wielkości produkcji krzeseł stoły >= 0 - ograniczenie wielkości produkcji stołów

Wprowadzić zadanie do programu (pamiętając o minimalizacji i wierszu wskaźnikowym - POSITIVE VALUES). Wyjaśnić opisy w wierszu stanu (PHASE, RHS) i wskazywanie elementu centralnego. Wykonać kroki algorytmu simplex (wchodzi 2 a potem 1). Pokazać, że ten sam wynik

można uzyskać wybierając na początku zmienną 1 wchodzącą do bazy. Niech do bazy wejdzie element, dla którego wskaźnik optymalności jest mniejszy lub równy 0 (pogorszenie lub zmian wartości funkcji celu). Pokazać co się stanie, gdy wybierzemy element wychodzącego z bazy dla którego iloraz, nie będzie najmniejszą wartością z pośród wszystkich wartości (wartości zmiennych bazowych będą ujemne). Pokazać, co się stanie, gdy do bazy wejdzie element, w którego ilorazie mianownik był ujemny

Zadanie programowania liniowego ze zmiennymi sztucznymi

Dane jest następujące zadanie:

(max) zysk = 20*krzesła+24*stoły

3*krzesła+4*stoły <= 60 - ograniczenie czasu składania wyrobów 6*krzesła+2*stoły <= 32 - ograniczenie czasu wykończenia i pakowania 1*krzesła+0*stoły >= 5 - ograniczenie na min liczbę wyrobów krzesła >= 0 - ograniczenie wielkości produkcji krzeseł stoły >= 0 - ograniczenie wielkości produkcji stołów

Wprowadzić zadanie do programu (pamiętając o minimalizacji i wierszu wskaźnikowym - POSITIVE VALUES). Pokazać, że system sam wprowadził zmienne sztuczne i będzie rozwiązywał zadanie metodą dużego współczynnika w Wprowadzić zmienne sztuczne do funkcji celu - COMPUTE / ENTER ARTIFICIALS W pierwszym kroku usunięta zostanie z bazy zmienna sztuczna Odczytać końcowe rozwiązanie

docsity.com

Zadanie programowania liniowego całkowitoliczbowego

Dane jest następujące zadanie: min z=-x1-x2 2x1+x2<=6 4x1+5x2<=20 x1,x2>=0 i całkowite

Wprowadzić zadanie do programu (pamiętając o minimalizacji i wierszu wskaźnikowym - POSITIVE VALUES). Rozwiązać zadanie PL. i sprawdzić, czy istnieją zmienne o wartościach ułamkowych Zgodnie z algorytmem dodać ograniczenie 1/3x3+1/3x4>=2/3 (INSERT / NEW ROW podświetlony wiersz wskaźnikowy) Dokonać edycji współczynników w dodanym ograniczeniu Pokazać, że system sam wprowadził zmienne sztuczne i będzie rozwiązywał zadanie metodą dużego współczynnika w Wprowadzić zmienne sztuczne do funkcji celu - COMPUTE / ENTER ARTIFICIALS Odczytać wynik z tablicy

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.