Sytuacja problemowa - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Zarządzanie

Opis: W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: sytuacja problemowa; to istniejąca obiektywnie (niezależnie od świadomości tkwiącego w niej podmiotu) rozbieżność pomiędzy stanem istniejacym (tym jak jest) a stanem pożadanym (tym jak być powinno); problem, H. Simon i A.Nevell wyróżnili 2 typy problemów.
The preview of this document ends here! Please or to read the full document or to download it.
Informacje o dokumencie
Uploaded by: stevie_k
wizyty: 2323
Pobrania : 2
Adres:
Uniwersytet: University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Upload date: 12/03/2013
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome