Sytuacja problemowa - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Zarządzanie

Opis: W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: sytuacja problemowa; to istniejąca obiektywnie (niezależnie od świadomości tkwiącego w niej podmiotu) rozbieżność pomiędzy stanem istniejacym (tym jak jest) a stanem pożadanym (tym jak być powinno); problem, H. Simon i A.Nevell wyróżnili 2 typy problemów.
Showing pages  1  -  1  z  1
35. Sytuacja problemowa pojęcia, typy, podstawowe metody
rozwiązywania.
Sytuacja problemowa to istniejąca obiektywnie (niezależnie od
świadomości tkwiącego w niej podmiotu) rozbieżność pomiędzy stanem
istniejacym (tym jak jest) a stanem pożadanym (tym jak być powinno).
Problem to konkretny ktoś w postrzeganej przez niego sytuacji
problemowej. Aby problem zaistniał:
Ktoś musi dostrzec sytuację problemową (percepcja), ten ktoś musi
chcieć zmniejszyć lub wyeliminować sytuację problemową.
Musi wystąpić motywacja, by coś z tym zrobić (sytuacja problemowa
może wywoł napięcie i ból)
Ten ktoś nie może mieć gotowego rozwiązania, czyli musi wystąpić
trudność, która wymaga od nas twórczości.
H. Simon i A.Nevell wyróżnili 2 typy problemów ze względu na stopiich
ustrukturalizowania:
1. Problem o słabo określonej strkturze wewnętrznej
występują, gdy rozpoznane elementy mają charakter niemierzalny.
Rozwiązujemy je stosując Heoerystyki, czyli metody, które
zwiększaja prawdopodobieństwo rozwiązania problemu, choć nie
gwarantują tego. Wśród tych metod szczególnie ważne metody
twórczego myślenia, a najbardziej znaną jest burza mózgów.
Twórcze myślenie składa się z 5 faz:
- Preparacja (przygotowanie)
- Inkubacja (dojrzewanie, wylęganie się pomysłu)
- Illuminacja (olśnienie, eireka, wpadanie na pomysł)
- Ewoluacja (ocena pomysłu)
- Weryfikacja (sprawdzenie pomysłu)
2. Problemy o dobrze określonej strukturze wewnętrznej
wytępują, gdy wszystkie elementy zostały rozpoznane i można je
przedstawić w formie ilościowej. Rozwiązujemy je posługując się
algorytmami jest to sposób postępowania, który zastosowany
bezbłędnie daje pewność rozwiązania problemu. Wielka księga
algorytmów w organizacji zarządzania to badania operacyjne.
Rozwiązanie danego problemu to wybór najlepszego sposobu osiągnięcia
celu przez producenta. Przyjętemu rozwiązaniu należy nadać jeszcze walor
wykonalności czyli wdrożyć to rozwiązanie.
docsity.com
The preview of this document ends here! Please or to read the full document or to download it.
Informacje o dokumencie
Uploaded by: stevie_k
wizyty: 4257
Pobrania : 2
Uniwersytet: University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Upload date: 12/03/2013
Embed this document:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome