Proces zarządzania wiedzą w obiektach gospodarczych - Notatki - Elementy informatyki ekonomicznej, Notatki'z Informatyka ekonomiczna. University of Szczecin
mila_dziewczyna
mila_dziewczyna6 March 2013

Proces zarządzania wiedzą w obiektach gospodarczych - Notatki - Elementy informatyki ekonomicznej, Notatki'z Informatyka ekonomiczna. University of Szczecin

PDF (124.6 KB)
1 strona
405Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące zagadnień z zakresu informatyki ekonomicznej: proces zarządzania wiedzą w obiektach gospodarczych; lokalizowanie, pozyskiwanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie, rozwijanie wiedzy
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
1

6. Proces zarządzania wiedzą w obiektach gospodarczych.

Do procesów zarządzania wiedzą należy: Lokalizowanie wiedzy – wyszukiwania informacji i zdobywania wiedzy. Pozyskiwanie wiedzy przeprowadzane na podstawie analizy potrzeb informacyjnych organizacji gospodarczej Wykorzystanie tej wiedzy a więc efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy do

osiągnięcia celów organizacji gospodarczej. Dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnianie, dzięki czemu pojedyncze informacje zostaną przekształcone w zasoby wiedzy. Ostatni proces to rozwijanie wiedzy, obejmuje ono wszystkie działania mające na celu

pozyskanie brakujących kompetencji.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.