Islam - Notatki - Teologia, Notatki'z Teologia . University of Szczecin
Monika_B
Monika_B29 March 2013

Islam - Notatki - Teologia, Notatki'z Teologia . University of Szczecin

RTF (38.8 KB)
2 strony
747Liczba odwiedzin
Opis
Historia i filozofia: notatki z teologii przedstawiające filary Islamu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Islam

Islam to religia, którą Allah objawił prorokowi Muhammadowi (PzN) dla całej ludzkości, kończąc tym samym cykl objawień boskich i uzupełniając religię dla Jego sług, dopełnił przez nią swą łaskę i wybrał ją jako religię dla ludzi. Islam to nazwa oryginalna, tj. religia, która nazwana przez samego Boga, za pośrednictwem Jego posłańca (PzN) i Świętej Księgi (Kur an). Islam oznacza: a) całkowite poddanie się (taslim) woli Boga i zaakceptowanie Jego przykazań zawartych w Kuranie i nauczanych przez proroka Muhammada (PzN); b) pokój (salam) i równowagę - spokój umysłów i pokój między narodami, prowadzący do równowagi, postępu o dobrobytu;c) zdrowy (salim), umiarkowany i zrównoważony styl życia, bez zbytku i naduzycia. Islam stanowi kompletny kodeks postępowania we wszystkich dziedzinach życia, który mówi nie tylko o celu stworzenia i bytu człowieka, o pozycji wśród innych stworzeń i jego ostatecznym przeznaczeniu, lecz co najważniejsze - daje mu wskazówki jak wieść życie pożyteczne, które będzie nagrodzone w życiu przyszłym.

Filary Islamu

Islam nakłada na wiernych pięć podstawowych obowiązków, zwanych filarami Islamu (Arkan Al-Islam). 1. Deklaracja wiary.Nie ma bóstwa oprócz Boga Jedynego. Muhammad jest wysłannikiem Bozym. Przez uległość Bogu urzeczywistnia się świadectwo wiary w Jedynego Boga, natomiast poprzez stosowanie się do nauczania i praktyki Muhammada realizuje się świadectwo wiary w jego posłannictwo i służenie Bogu Miłosiernemu. 2. Przestrzeganie modlitwy (Salat).Powinna być odprawiana pięć razy dziennie, indywidualnie lub w grupie. Stanowi ona praktyczny wyraz wyznawanej wiary. I. Salat al-fadżr (o świcie) II. Salat az-zuhr (wczesnym popołudniem) III. Salat al-sar (późnym popołudniem)IV. Salat al-maghrib (po zachodzie słońca)V. Salat al-Isza (wieczorem) 3. Płacenie Zakat - składka na opiekę społeczną.Obowiązkowa opłata od rocznych oszczędności każdego muzułmanina wynosi 2,5% wartości gotówki, biżuterii, bogactwa. 4. Post w Ramadanie (SAŁAM) Jest to sposób na osiągnięcie samoopanowania, na wyniesienie wartości moralnych i duchowych ponad samolubstwo, zachłanność, lenistwo i inne

wady, poprzez powstrzymywanie się od jedzenia i picia, od wszystkiego co powoduje nieważność postu oraz od obcowania cielesnego od brzasku do zachodu słońca każdego dnia miesiąca ramadanu. Ramadan jest 9 miesiącem kalendarza muzułmańskiego. 5. Pielgrzymka do Mekki (Hadżdż)Hadżdż to służenie Bogu przez odwiedzanie Domu Bożego, czyli świątyni Al-Kaby w Mekce. Obowiązek ten nałożony jest na tych muzułmanów, których stać na wypełnienie go przynajmniej raz w życiu. Pielgrzymka symbolizuje jedność ludzkości. Jest corocznym zgromadzeniem całej muzułmańskiej społeczności (Umma). Podkreśla równość wszystkich ludzi, niezależnie od rasy i narodowości.

Filary wiary

1. Wiara w Boga Jedynego.- wiara w Jego istnienie- wiara w Jedność Boga- Bóg jest jedynie godny czci- wiara w Boskie imiona i atrybuty 2. Wiara w Aniołów.- wiara w ich istnienie- wiara w tych, o których imionach dano nam znać, jak również w tych, których imion nie znamy- wiara w ich właściwości- wiara w ich działalność 3. Wiara w Księgi Boskie- wiara w ich Boskie pochodzenie- wiara w objawione księgi: Kur an, Tore, Ewangelię- potwierdzenie i akceptacja wszystkiego, co zawarte w Kur anie oraz wydarzenia i fakty z poprzednich pism, które nie zostały zmienione 4. Wiara w Posłańców Bożych- wiara w posłannictwo wszystkich Posłańców- wiara w znanych Posłańców Bożych, których imiona zostały wspomniane w Kur anie, m.in.: Muhammada, Abrahama, Mojżesza, Jezusa I Noe. Pokój z Nimi- wiara w to co oni mówili i przekazywali- postępowanie zgodne z prawem, które przyniósł ostatni z Posłańców, Muhammad - pieczęć posłannictw zesłanych dla całej ludzkości 5. Wiara w Dzień Sądu Ostatecznego- wiara w ożywienie ludzi po śmierci (Albas)- wiara w rozliczenie (Alihisab)- wiara w raj i piekło6. Wiara w przeznaczenie (Al-Kadr)- wiara w to, ze Bóg zna wszystkie rzeczy w sposób ogólny i szczegółowy od zawze i na zawsze- wiara w to, że Allah zapisał wszystko w dobrze strzeżonym rejestrze- wiara w to, że wszystkie stworzenia istnieją z woli i łaski Boga Najwyższego- wiara w to, że wszystkie stworzenia ich właściwości, osobowości oraz ruchy stworzone są przez Boga i od Niego zależ

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.