Formatka WE i WY - Notatki - Elementy informatyki ekonomicznej, Notatki'z Informatyka ekonomiczna. University of Szczecin
mila_dziewczyna
mila_dziewczyna6 March 2013

Formatka WE i WY - Notatki - Elementy informatyki ekonomicznej, Notatki'z Informatyka ekonomiczna. University of Szczecin

PDF (120.1 KB)
1 strona
639Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczą zagadnień z dziedziny informatyki ekonomicznej: formatka WE i WY; definicje.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
1

40. Formatka WE i WY – charakterystyka

Formatka wejściowa to taki dokument, który zawiera pewne dane już wstępnie zdefiniowane, ale także puste pola które użytkownik ma wypełnić danymi. Najczęściej dane zapisywane są za pomocą klawiatury komputera w określonym formacie danych zaprojektowanych dla systemu. Istnieją takie metody wprowadzana danych jak metody dialogowe (wypełnianie formularzy) czy też linie komend, użytkownik wpisuje tu dane w postaci parametrów.

Formatka wyjściowa to dokument, który zawiera dane, które zostały już wcześniej zdefiniowane przez system zgodnie z algorytmem. Projektowanie wyjścia systemu to integralna część projektowania procesów komunikacji między użytkownikiem użytkownikiem systemem. Użytkownik ocenia system według kryteriów zakresu, układu, czytelnośći oraz przydatności w procesie zarządzania. Formatami wyjścia mogą być tabele, układ strefowy, wykresy oraz opisy tekstowe.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome