Co trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze struktury kapitału - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie przedsiębiorstwem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 March 2013

Co trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze struktury kapitału - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie przedsiębiorstwem. University of Lódz

PDF (102.6 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: co trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze struktury kapitału.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Co trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze struktury kapitału?

1. maksymalizację korzyści udziałowców firmy, która może się wyrazić

np. stopą zyskowności kapitałów własnych,

2. zapewnienie właściwego stopnia bieżącej i perspektywicznej płynności płatniczej (chodzi tu o ograniczenie ryzyka do granic

uznawanych za rozsądne).

Dbałość przedsiębiorstwa o rozwój (pojęcie szersze) i o wzrost (pojęcie węższe), gdzie rozwój obejmuje zjawiska ilościowe, jakościowe i

strukturalne natomiast wzrost obejmuje tylko zjawiska ilościowe – wyraża

się zwiększeniem z okresu na okres wielkości syntetycznych np. produkcji,

sprzedaży. W skali makro wzrost wiąże się przede wszystkim z przyrostem dochodu

narodowego niezależnie czy jest liczony SNA (System National Accord- w

Polsce) czy MPS (Material Product System).

Ten wzrost i rozwój wiąże się z planowaniem właściwej struktury kapitału

zgodnie z możliwościami rozwojowymi firmy a także przy uwzględnieniu

uwarunkowań (chodzi o analizę SWOT –uwarunkowania zewnętrzne:

szanse i zagrożenia, które leżą poza brzegami przedsiębiorstwa i wpływają

na nie oraz uwarunkowania wewnętrzne: słabe i mocne strony, które leżą wewnątrz przedsiębiorstwa).

Zmiany struktury kapitałowej mają odbicie albo we wzroście aktywów albo

pasywów. Odzwierciedlają je też różne wskaźniki ekonomiczne.

Z czym wiąże się optymalizacja struktury kapitałowej

przedsiębiorstwa?

Wiąże się bezpośrednio z maksymalizacją wartości rynkowej firmy. W teorii przedsiębiorstwa mówimy o dwóch celach głównych

przedsiębiorstwa:

- max zysków,

- zwiększenie wartości rynkowej firmy, które to uznaje się za

podstawowe kryterium i miarę efektywności jej działania. W polityce kształtowania się dynamiki, struktury kapitału powinno się

kierować rentownością zastosowania kapitału łącznego (własny i obcy).

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.