Parametry opisowe rozkładu wartości cechy zbiorowości statystycznej - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Statystyka opisowa. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 March 2013

Parametry opisowe rozkładu wartości cechy zbiorowości statystycznej - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Statystyka opisowa. Poznan University of Economics

PDF (137.4 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: parametrem opisowym (charakterystyką, miarą) nazywamy liczbę, która w sposób syntetyczny określa właściwości badanych zbiorowości statystycznych, podział...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Parametry opisowe rozkładu wartości cechy zbiorowości statystycznej

Parametrem opisowym (charakterystyką, miarą) nazywamy liczbę, która w sposób

syntetyczny określa właściwości badanych zbiorowości statystycznych.

Parametry opisowe umożliwiają:

1) sumaryczny opis rozkładu cechy w zbiorowości statystycznej 2) porównanie

a) dwóch lub więcej zbiorowości pod względem rozkładu tej samej cechy b) rozkładów dwóch lub więcej cech w ramach jednej zbiorowości

Zapoznajmy się teraz z klasyfikacją parametrów opisowych.

Parametry opisowe w analizie struktury dzielimy na pięć grup w zależności od tego, czego

dane parametry są miarą:

1) tendencji centralnej 2) zróżnicowania 3) asymetrii

4) spłaszczenia 5) koncentracji

W zależności od tego, jakie mamy rozkłady empiryczne, wybieramy odpowiednie miary

parametrów opisowych, np. prze rozkładzie symetrycznym nie liczymy asymetrii.

Wszystkie parametry opisowe dzielimy na:

a) klasyczne - są wypadkową wartości przyjmowanych przez wszystkie jednostki badanej

zbiorowości statystycznej - w ramach danej grupy parametrów wykluczają się wzajemnie

docsity.com

- przy ich obliczaniu nie jest konieczne porządkowanie jednostek b) pozycyjne

- są wyznaczane na podstawie wartości jednej lub kilku jednostek zajmujących szczególną pozycję w badanej zbiorowości statystycznej

- w ramach danej grupy parametrów uzupełniają się wzajemnie i uzupełniają miary klasyczne

- przy ich obliczaniu konieczne jest uporządkowanie jednostek według wartości badanej cechy (zazwyczaj od najmniejszych do największych)

Parametry opisowe możemy też podzielić w inny sposób. Na parametry:

a) absolutne - miary mianowane, wyrażone w takich jednostkach, w jakich ujęta jest badana cecha

b) względne (stosunkowe) – niemianowane, najczęściej wyrażone w procentach

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome