Erazm Gliczner - Skrzetuski - Notatki - Historia wychowania, Notatki'z Historia. University of Lódz

Historia

Opis: Historia wychowania: notatki dotyczące sylwetki Erazma Glicznera - Skrzetuskiego.

Erazm Gliczner ­ Skrzetuski (1535­ 1603) Pierwszym naszym  pedagogiem piszącym po polsku był luteranin Erazm Gliczner ze  Żnina.   Ukończył   szkołę   w   Złotoryji   u   W.   Trotzendorfa,   od   którego   przejął   zasady  pedagogiczne.   Jest   on   autorem   pierwszej,   napisanej   w   języku   polskim   książki   pt.  Książka o wychowaniu dzieci , która w całości poświęcona została pedagogice. Wydał  ją w 1558 r. Mając 23 lata, był wtedy nauczycielem pracyjacym u książąt Słuckich.       Gliczner napisał swoje dzieło w formie poradnika dla rodziców, nie tylko szlachty ale i   mieszczan.  Autor   czerpał   przykłady  z   pisarzy   klasycznych   i   humanistów   oraz   swe  wywody   uwydatniał   w   duchu   nauki   chrześcijańskiej   z   Pisma   Świętego.   Zajął   się  głównie obowiązkami rodziców wobec swoich dzieci. Pracę  rozpoczyna za wzorem  Pseudo­ Plutarcha od rodziców stwierdzeniem   że dziecko stanowi największy skarb,  majątek jaki rodzice mogą posiąść, większy niż wszystkie dobra materialne .       Uważa,  że dzieci powinny rodzić  się    w legalnych małżeństwach, których moralność  zapewnia potomstwu poczucie prawowitego pochodzenia. Ubolewa na losem dzieci z  nieprawego łoża, których sytuację porównuje do ubioru żydów, losów zwierząt. Popiera  to   cytatami   zaczerpniętymi   z   Biblii   i   Likurga.   Matki   powinny   osobiście   karmić   i  wychowywać swoje dzieci, ponieważ z mlekiem ssie dobre i złe strony charakteru a nie  powierzać je niańkom.Obowiązkiem rodziców jest starać  się  o zdrowie dzieci i rozwój  fizyczny.   Należy   zatroszczyć   się   o   szczęśliwość   wieczną   dziecka   poddając   go  działaniu chrztu 

Pobierz oryginalny dokument

świętego, celem oczyszczania od grzechy pierworodnego.  Nstępnie  Gliczner rozprawia o podstawie rodziców wobec rozwijającego sie umysłowo dziecka.  Stwierdza   tu   ,   że   pracę   wychowawczą   rodzice   powinni   zacząć   od   siebie   samych  poprzez dostarczenie  nienagannych wzorów  pod względem mowy, jak  i  uczynków.  Potrzebę   takiego   zachowania   uzasadnia   tym,   że   pierwsze   przeżycia   dziecka,   jego  spostrzeżenia mają decydujący wpływ na dalszy rozwój młodego i wrażliwego umysłu.  Tłumaczenie swojego zbyt swobodnego zachowania względem dzieci, ze nie są one w  stanie  zrozumieć   pewnych  rzeczy,  nazywa  Gliczner  błędem.  Sądzi  on  odwrotnie  z  faktu, ze małe dzieci nie są  w stanie ocenić  postępowania dorosłych w kategoriach  dobra i zła, wyciąga wniosek, ze właśnie dlatego postępowanie starszych wobec dzieci  powinno być  zawsze poprawne połączone z wsparciem się  własnych wad, słabości,  wygody.  Nazywa  to   poświęceniem,  rzeczą   na  którą   nie  każdego  stać,   zdobyć   się.   Podobnie   jak   A.   Frycz   Modrzejewski   jest   przeciwnikiem   zbytniego   rozpieszczania  dzieci i gani wychowanie dworskie (przypis 105) Zaleca stosowanie umoralnienia za  pomocą metody odstraszania przez odczytywanie przykładów pisanych. Dalsze poglądy pedagogiczne :   Gliczner naśladował starożytnych Spartan w wychowywaniu dzieci poprzez stosowanie  kar i surowej dyscypliny. Kary cielesne należały do ostateczności w przypadku gdy  inne  środki i dobre przyzwyczajenia zawodzą. Za największą  karę  uważał połączenie  jej z publicznym występkiem. Dlatego też  jest zwolennikiem karania dzieci w domu  rodzinnym. Rodzic stosując karę  musi dać  wychowankowi nauk

Pobierz oryginalny dokument

ę.   Zwrócił uwagę  na  taki aspekt jak kwestia ubioru. Twierdził,  że rodzice przykładają  zbyt dużą  uwagę  do  ubioru dzieci, kupują  im drogie stroje, to zaś  powoduje próżność, wyniosłość  i wiele  złych obyczajów. Bogaty ubiór psuje dzieci, sprawia,  że są  one zadufane w sobie,  czują się lepsze od innych, wywyższają się nad rówieśników gorzej ubranych. Gliczner  krytykował rodziców za taką  nierozwagę, która kieruje dziecko w złą  stronę. Często  dziecko biedniejsze i skromniej ubrane jest grzeczniejsze, rozsądniejsze i wyrośnie na  lepszego człowieka. Według Glicznera rodzice powinni bardziej dbać o naukę dziecka  niż strój, uczyć mądrości a nie wyniosłości.  Synów szlacheckich nie należy posyłać na  dwór magnacki, dopóki nie zdobędą choć nieco wykształcenia w szkole i nie poznają  zdrowych zasad moralnych. Wychowanie w rezydencjach magnackich jest szkodliwe,  bo   wypacza   charaktery   chłopców,   demoralizuje,   uczy   zuchwalstwa,   rozpusty,  przewrotności i łotrostwa. Uważał, ze synów mieszczan lepiej posyłać do szkoły, niż do  rzemieślników   na   naukę   zawodu,   bowiem   rzemiosło   zabezpiecza   tylko   potrzeby  materialne człowieka. Edukacja ta nie ma  żadnego wpływu na jego  życie duchowe i  poziom moralny. Młody chłopak nie powinien był zbyt wiele czasu poświęcać  nauce.  Naukę   dzieci   powinny   rozpocząć   już   w   4   roku   życia   gdyż   dziecko   łatwo   nabywa  umiejętności   w   młodszym  wieku,   np.   Może   już   zacząć   uczyć   się   języków   obcych  metodą   analityczną   albo   naturalną.   U   dzieci   proces   uczenia   się   odbywa   się  mechanicznie   z   pamięci.   W   wieku   10   lat

Informacje o dokumencie
Uploaded by: frankie82
wizyty: 1144
Pobrania : 4
Adres:
Uniwersytet: University of Lódz
Subject: Historia
Tags:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome