Biografia Edwarda Stachury - Notatki - Dziennikarstwo, Nieokreślony'z Dziennikarstwo internetowe.

Dziennikarstwo internetowe

Opis: Dziennikarstwo: notatki z zakresu dziennikarstwa przedstawiające biografię Edwarda Stachury.

Biografia, twórczość oraz analiza i interpretacja Fabuly rasy Edwarada  Stachury.   18   sierpnia   1937   r.   w   gminnym  szpitalu   w   Charvieu  przyszedł   na   świat   drugi   syn  Stanisława Stachury i Jadwigi Stępkowskiej i otrzymał imiona Jerzy Edward (Georges  Eduard).     Pierwszy  syn   Ryszard,  przychodzi   na   świat   w   1928   r.,   potem  rodzi   się  właśnie Sted, następnie przychodzi na świat Eliana w 1939 r., zaś najmłodszy syn Jan  rodzi się w 1943 r. 23 września 1948 r. Stachurowie wraz z czworgiem dzieci i całym  dobytkiem, szafą, ubraniami, radiem, naczyniami kuchennymi i zapasem jedzenia  ( suchą  kiełbasą, salami i innym prowiantem w drewnianych skrzyniach), wracają  do  Polski.  Czterodniową   podróż   pociągiem   z   Lyonu   do   Gliwic,   przez   przejście   graniczne   w  Międzylesiu, odbywają w wagonie towarowym wraz z innymi repatriantami.  Następnie  kontynuują  podróż  osiedlając się  w Aleksandrówku pod Aleksandrowem Kujawskim.  Edward rozpoczął edukacje jesienią 1948r w klasie czwartej Szkoły Podstawowej nr 2  w   Aleksandrowie   Kujawskim,   starszy   o   rok   od   pozostałych   uczniów   Sted   zyskuje  pseudonim  Francuz . Najprawdopodobniej w tym okresie, w 1949 r. Edward wymyśla  sobie swój pseudonim  Sted , tworząc go od dwóch pierwszych liter nazwiska i imienia,  miał   wtedy   dwanaście   lat.     Dalszą   naukę   kontynuuje   Stachura   w   Liceum  Ogólnokształcącym   w   Ciechocinku   (rozpoczyna   ją   w   czerwcu   1952   r.).   Tam  zaprzyjaźnia   się   z   Januszem   Kwiatkowskim,   uczniem   tamtejszego   liceum,   synem  kierownika   miejscowej   szkoły   podstawowej.   Kwiatkowski   wyróżnia   się   wśród  rówieśników wrażliwo

Pobierz oryginalny dokument

ścią  i inteligencją, pisze wiersze. To właśnie on jako pierwszy  inspiruje Edwarda do tworzenia. Jeden z pierwszych wierszy pisze z okazji imienin  Janusza Kwiatkowskiego ( 11 listopada 1954r.). Stachura jednak nie jest pokornym i  grzecznym uczniem. Liczne nieporozumienia z nauczycielami, naganne zachowanie z  powodu ucieczek z lekcji, kłótnie z ojcem, powodują, że Sted rezygnuje z dalszej nauki  w Ciechocinku. Przenosi się do brata Ryszarda, do Gdyni, gdzie kontynuuje naukę w  Liceum   Ogólnokształcącym   nr   3.   Początkowo   mieszka   u   brata,   potem   z   powodu  zatargów  z   bratową   zamieszkuje  w   hotelu  robotniczym.  Ryszard  pokrywa  wszelkie  koszty związane z jego utrzymaniem. W 1955 w klasie maturalnej, od początku roku  szkolnego, planuje Stachura podjęcie studiów na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w  Toruniu.   Później   jednak   zmienia   decyzję,   zamierza   zdawać   egzaminy   wstępne   do  trójmiejską   Państwową   Wyższą   Szkołę   Sztuk   Plastycznych.  Pomimo   jednak  pozytywnie   zdanego   egzaminu   maturalnego   Stachura   nie   zostaje   dopuszczony   do  egzaminu   wstępnego   na   wydziale   malarstwa   w   PWSSP.   W   1956   r.   poznaje  Mieczysława   Czychowskiego,   poetę,   prozaika,   plastyka.   To   właśnie   dzięki   tej  znajomości 25 października drukuje swoje wiersze w piśmie   Kontrasty. Mimo tego  sukcesu   wyjeżdża z Trójmiasta do Aleksandrowa Kujawskiego. Zatrudnia się  tam w  Spółdzielni Ogrodniczej, gdzie zbija drewniane skrzynki na warzywa. Zarabia niewiele,  w niskich temperaturach. Dlatego też  rezygnuje z tej pracy. W tym czasie pogarszają  się  jego kontakty z ojcem. Stachura informuje w swym liście Czychowskiego:  Ojciec  oświadczył

Pobierz oryginalny dokument

 mi, że jeśli nie będę pracował, wyrzuci mnie z domu . Sted zaczyna coraz  częściej   bywać   w   tym   czasie   w   Toruniu.   Odgrzewa   przyjaźń   z   Januszem  Kwiatkowskim, który studiuje na UMK filologię  polską. Z Leszkiem Rojkiem, zostaje  wolnym  słuchaczem  na   Wydziale   Sztuk   Pięknych   UMK.   Zawiera   wiele   znajomości  artystycznych,  m.in. Jerzego Koperskiego,  który  reaktywuje  Klub  Młodych Twórców  (późniejszy Pomorski Klub Literacki).  W 1956 Stachura drukuje też swoje wiersze w jedynym numerze pisma  Helikon, które  zostało wydane przez Radę Uczelnianą Zrzeszenia Studentów Polskich w Toruniu. W  lipcu   następnego   roku   w   6   numerze   gdańskiego   dwutygodnika     Uwaga,   Stachura  publikuje dwa swoje wiersze: Metamorfoza i Odnalazły się marzenia. Rok 1957, to rok,  kiedy to Stachura składa podanie na Wydział Romanistyki na Katolickim Uniwersytecie  Lubelskim.   Po   wstępnym,   pisemnym   egzaminie   z   języka   francuskiego,   z   którego  otrzymał ocenę  dostateczną, zostaje on przyjęty na w/w wydział. Ten czas, nie jest  jednym  z   lepszych  dla   poety.  Stachurę   ciągle  właściwie  nękają   kłopoty  finansowe.  Dlatego też  składa wniosek o przyznanie stypendium socjalnego i miejsca w domu  studenckim.   Jego   sytuacja   materialna   przedstawia   się   jednak   tragicznie.   Sypia   na  dworcach   kolejowych,   chodzi   w   podartych,   zniszczonych   ubraniach.   Zdobywa  pieniądze   po   prostu   prosząc   ludzi   o   datki.   W   końcu   przygarniają   Steda   znajomi   i  nocuje w bursie UMCS­u, bez zezwolenia. Dopiero po wielu tygodniach jego prośba o  przyznanie miejsca w akademiku i stypendium zostaje pozytywnie rozpatrzona. Jednak  tylko na

Informacje o dokumencie
Uploaded by: Karolina_90
wizyty: 390
Pobrania : 0
Adres:
Uniwersytet: Unknown
Tags:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome