Alianse strategiczne organizacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 March 2013

Alianse strategiczne organizacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (99.7 KB)
2 strony
972Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: alians strategiczny to współdziałanie konkurujących ze sobą firm. Jest specyficzną formą sojuszu dwóch lub więcej firm w celu określonego celu strategicznego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Alianse strategiczne organizacji

Alians strategiczny –jest to współdziałanie konkurujących ze sobą firm.

Jest specyficzną formą sojuszu dwóch lub więcej firm w celu określonego celu strategicznego. Każdy z uczestników aliansu zachowuje swoją

tożsamość organizacyjną i autonomiczną strategię.

Dzięki aliansom zawieranym z innymi przedsiębiorstwami firma może:

osiągnąć korzyści płynące z efektu skali,

wykorzystywać doświadczenia drugiej firmy, wraz z partnerem pokonywać wspólnie bariery wejścia na nowy rynek,

ułatwia opracowanie i wdrożenie nowej technologii oraz nowego produktu

krzyżując technologie można uzyskać lepsze efekty

poznać mocne i słabe strony swojego partnera co w przyszłości może się przydać,

zmniejszyć ryzyko inwestowania w niepewnym otoczeniu dzieląc je z

partnerem.

Bardziej ogólnym celem aliansów strategicznych jest zdobycie, bądź utrzymanie i umocnienie pozycji konkurencyjnej.

Lata 80-te przyniosły rozkwit tej formy współdziałania przedsiębiorstwa.

Najwięcej zawarto w przemyśle komputerowym, samochodowym, w lotnictwie i telekomunikacji. Na przykład firmy amerykańskie zawarły

ponad 2000 porozumień z europejskimi korporacjami.

Przykłady aliansów:

Alians firmy Nestle – np. z firmą Disney

Philips Simens

IBM

Sanyo

Hunday General Motors

Rodzaje aliansów

Umowy o współpracy, często w postaci umów licencjonowanych i franchisingowych

Spółki typu joint venture czyli nowe jednostki organizacyjne powołane

przez aliantów

Wykup udziału kapitałowego w spółce partnera lub wzajemny wykup

udziałów

Licencjonowanie – udzielanie prawa do wprowadzania na rynek wyrobów

oznaczonych zastrzeżoną marką albo do korzystania z opatentowanych

technologii lub materiałów chronionych prawami autorskimi.

Franchising – szczególny rodzaj umowy licencyjnej, zgodnie z którą firma

sprzedaje patent obejmujący prawo do korzystania ze znaku firmowego,

sprzętu, materiałów i wytycznych dotyczących zarządzania.

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.