Dochody publiczne - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 March 2013

Dochody publiczne - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse publiczne. University of Lódz

PDF (83.9 KB)
1 strona
629Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finasów publicznych: dochody publicznesą podstawą działalności państwa i jednostek samorządu terytorialnego, elementy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Dochody publiczne są podstawą działalności państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Przychody nie mogą ich zastąpić, mogą stymulować ich rozmiar w danym okresie czasu. Dla dokonania wydatków publicznych niezbędne są dochody publiczne. Dochód publiczny – środki pieniężne pozostające definitywnie w budżecie. Przychody – pozostają w budżecie terminowo, czasowo. Wydatki – środki finansowe rozdysponowane przez budżet w sposób ostateczny. Rozchody budżetu- środki publiczne pochodzące z budżetu a przeznaczone na sfinansowanie przychodów finansowych. Wg ustawy o finansach publicznych do dochodów publicznych zaliczamy:

- daniny publiczne zaliczamy do nich:

 podatki  inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia wynika z odrębnych

ustaw - pozostałe dochody  opłaty  dochody z mienia  dochody ze sprzedaży rzeczy i praw oraz świadczenia usług jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych  inne dochody pobierane przez jednostki organizacyjne sektora finansów

publicznych Podstawową grupą składającą się na dochód są podatki.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.