Notatki'z finanse dla studentów ekonomia

71 results

Notatki z największą liczbą wyświetleń w finanse

Notatki najczęściej pobierane w finanse

Kurs walutowy - Notatki - Finanse

Notatki omawiające zagadnienia z zakresu finansów: kurs walutowy jest wyrażeniem jednostki monetarnej jednej waluty w jednostce monetarnej innej waluty; uczestnicy rynku walutowego.

Ostatnie notatki przesłane w