Notatki'z pedagogika dla studentów inżynieria

3 results

Notatki z największą liczbą wyświetleń w pedagogika

Przemoc w rodzinie - Notatki - Pedagogika

Pedagogika: notatki z zakresu pedagogiki dotyczące przemocy w rodzinie; uzależnienia występujące w rodzinie, rodzaj przemocy, ofiary przemocy, czas trwania przemocy w rodzinie, częstość występowania przemocy w rodzinie, karalność badanej osoby.

Notatki najczęściej pobierane w pedagogika

Przemoc w rodzinie - Notatki - Pedagogika

Pedagogika: notatki z zakresu pedagogiki dotyczące przemocy w rodzinie; uzależnienia występujące w rodzinie, rodzaj przemocy, ofiary przemocy, czas trwania przemocy w rodzinie, częstość występowania przemocy w rodzinie, karalność badanej osoby.

Ostatnie notatki przesłane w

Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome