Конституція США - конспект -  Право, Конспект из
onegin_90
onegin_906 June 2013

Конституція США - конспект - Право, Конспект из

PDF (259.3 KB)
29 страница
122количество посещений
Описание
Orenburg State University. Конспект лекций по праву. Тема даної курсової роботи є досить актуальною. Обравши шлях незалежного розвитку у серпні 1991 року, український народ поставив собі за мету створення правової держа...
20очки
пункты необходимо загрузить
этот документ
скачать документ
предварительный показ3 страница / 29
это только предварительный показ
консультироваться и скачать документ
это только предварительный показ
консультироваться и скачать документ
предварительный показ закончен
консультироваться и скачать документ
это только предварительный показ
консультироваться и скачать документ
это только предварительный показ
консультироваться и скачать документ
предварительный показ закончен
консультироваться и скачать документ
???????????? ?????? ???????

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Василя Стефаника

КАФЕДРА Теорії та історії держави і права

Курсова робота з історії держави і права зарубіжних країн

на тему:

«Конституція США та реальні права громадян»

Виконала студентка I-го курсу юридичного факультету Втерковська Ю.Д.

Науковий керівник доцент Лісна І.С.

Івано-Франківськ 1999

2

ЗМІСТ Стр.

ВСТУП … 3

РОЗДІЛ 1 Р о з р о б к а К о н с т и т уц і ї С ША т а ї ї о с н о в н і і д е ї

1 . 1 . Р о з р о б к а т а п р и й н я т т я Конституції США 1787 року … 5 1 . 2 . К о н с т и т у ц і я С Ш А п р о п о в н о в а ж е н н я й порядок роботи Конгресу США … 9 1 . 3 . К о н с т и т у ц і я С Ш А п р о с т а т у с і повноваження Президента США … 11 1.4. Конституція США про Верховний суд … 13 1 . 5 . К о н с т и т у ц і я С Ш А п р о ф е д е р а т и в н и й устрій держави … 15

РОЗДІЛ 2 Поправки до Конституції США та розширення п р а в л ю д и н и

2.1. Білль про права … 17 2 . 2 . С к а с у в а н н я р а б с т в а т а з а б е з п е ч е н н я расової рівності … 20 2 . 3 . В с т а н о в л е н н я р і в н о с т і г р о м а д я н за статтевою ознакою … 21 2.4. Зниження вікового виборчого цензу … 22

РОЗДІЛ 3 Судовий захист прав і свобод людини в США … 23

ВИСНОВКИ … 29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ … 30

3

4

ВСТУП

Тема даної курсової роботи є досить актуальною. Обравши шлях

незалежного розвитку у серпні 1991 року, український народ поставив

собі за мету створення правової держави, необхідним елементом якої е

верховенство Конституції у правовому просторі держави. Водночас

надзвичайно важливим завданням подальшого розвитку українського

суспільства є реальне забезпечення проголошених Конституцією прав и

свобод людини. У цьому зв’язку вкрай необхідно вивчати як історію

становлення і розвитку кнституційного лад