Міжнародні валютно-кредитні організації. - конспект - Международные отношения, Конспект из Международные отношения
Guzeev_anton
Guzeev_anton11 June 2013

Міжнародні валютно-кредитні організації. - конспект - Международные отношения, Конспект из Международные отношения

PDF (209.7 KB)
21 страница
400количество посещений
Описание
Samara State University of Economics . Конспект лекций по предмету Международные отношения. Міжнародні валютно-кредитні організації. Міжнародні фінансові організації (МФО) створюються шляхом об'єднання фінансових ресур...
20очки
пункты необходимо загрузить
этот документ
скачать документ
предварительный показ3 страница / 21
это только предварительный показ
консультироваться и скачать документ
это только предварительный показ
консультироваться и скачать документ
предварительный показ закончен
консультироваться и скачать документ
это только предварительный показ
консультироваться и скачать документ
это только предварительный показ
консультироваться и скачать документ
предварительный показ закончен
консультироваться и скачать документ
???????????? ?????? ? ????? ???????

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « Міжнародна економіка »

Слухач : ........................…………............................Сидоркевич Дмитро Іванович

Спеціальність, група : .............................ЗФ – 02 ( фінанси )

Керівник : ..............................................................Петкова Леся Омел’янівна

Результат, дата:

Реєстраційний номер, дата:

2 м. Черкаси

2002 р.

З А В Д А Н Н Я

1. Міжнародні валютно-кредитні організації .....…...................................................- 3

2. Міжнародний туризм ...................…......................................................................................…...- 5

3. Як ви вважаєте, за правилами ГАТТ-ВТО дозволяєть чи ні експортні субсидії, за яких умов і чому? .........……...…….........................................- 17

4. Задача ........................................................................................................................…………....................- 19

Література ..............................................................................................................................................- 20

3

1. Міжнародні валютно-кредитні організації. Міжнародні фінансові організації (МФО) створюються шляхом об'єднання

фінансових ресурсів країнами-учасниками для рішення визначених задач в області розвитку світової економіки. Цими задачами можуть бути:  операції на міжнародному валютному і фондовому ринку з метою

стабілізації і регулювання світової економіки, підтримки і стимулювання міжнародної торгівлі;

 міждержавні кредити - кредити на здійснення державних проектів і фінансування бюджетного дефіциту;

 інвестиційна діяльність/кредитування в області міжнародних проектів (проектів, що торкають інтереси декількох країн, що беруть участь у проекті як прямо, так і через комерційні резиденти)

 інвестиційна діяльність/кредитування в області “внутрішніх” проектів (проектів, що безпосередньо торкається інтереси однієї чи країни комерційної організації-резидента), здійснення яких здатне зробити сприятливий вплив на міжнародний бізнес (наприклад, інфраструктурні проекти, проекти в області інформаційних технологій, розвитку транспортних і комунікаційних мереж і т.п.)

 благодійна діяльність (фінансування програм міжнародної допомоги) і фінансування фундаментальних наукових досліджень.

Як приклади міжнародних фінансових оранизаций можна назвати Міжнародний Валютний Фонд, Світовий Банк, Європейський Банк Реконструкції і Розвитку, Міжнародна Фінансова Корпорація. Усі ці організації активно беруть участь у фінансуванні російських проектів.

Для здійснення своїх функцій МФО використовують весь спектр сучасних технологій фінансового й інвестиційного аналізу і керування ризиками, від фундаментального дослідження потенційного інвестиційного проекту (для чого, найчастіше, залучаються спеціалізовані чи команди інститути експертів міжнародної кваліфікації, міжнародні аудиторські фірми й інвестиційні банки) до операцій на глобальних фондових ринках (ринках похідних цінних паперів).

Ефективність діяльності МФО в значній мірі залежить від взаємодії з урядами й урядовими орагнизациями країн-учасниць. Так інвестиційна діяльність МФО найчастіше припускає тісне співробітництво з державними експортними кредитними агентствами, що здійснюють страхування і керування ризиками по великих міжнародних проектах.

Докладніше механізм дії МФО мені хотілося б розглянути на прикладі Міжнародного Валютного Фонду, членом - засновником якого був Радянський Союз, чиїм правонаступником є Росія

4

Статті угоди Міжнародного Валютного Фонду прийняті 22 липня 1944 року в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Хэмпшир (США), на Валютно-фінансовій конференції Об'єднаних націй. Набрали сили 27 грудня 1945 року. З виправленням, що вступило в силу 28 липня 1969 року в результаті змін, затверджених резолюцією Ради керуючих N 23-5 від 31 травня 1968 року; з виправленням, що вступило в силу 1 квітня 1978 року в результаті змін, затверджених резолюцією Ради керуючих N 31-4 від 30 квітня 1976 року; з виправленням, що вступило в силу 11 листопада 1992 року в результаті змін, затверджених резолюцією Ради керуючих N 45-3 від 28 червня 1990 року.

Міжнародний валютний фонд Міжурядова валютно-кредитна организцаия по сприянню міжнародному

валютний сотрудничесству на основі консультацій його членів і надання їм кредитів. Створений у 1944 р., має більш 150 країн-членів. МВФ займається збором і обробкою статистичних даних з питань міжнародних платежів, інфляції, валютних ресурсів, величини валютних резервів, грошового обігу, державних фінансів і ін. Статут МВФ зобов'язує країни при одержанні кредитів дават інформацію про стан економіки країни, золотовалютних резервів і т.п. Крім того, країна, що взяла кредит, повинна виконувати рекомендації МВФ по оздоровленню своєї економіки. Однієї з основних задач М