ANATOMIJA BUBREGA-Skripta-Anatomija-Medicina, Skripte' predlog Anatomija. University of Belgrade

Anatomija

Opis: ANATOMIJA BUBREGA,Skripta,Anatomija,Medicina, Urinarni sistem, Sistem mokracnih organa cine bubrezi,ren , mokracnim putevima pripadaju bubrezne casice ,calices renalis, bubrezna karlica,pelvis renalis, mokracovodi,ureteris, mokracna besika,vesica urinaria, mokracna cev, urethra, BUBREZNI OMOTACI, GRADjA BUBREGA, Bubreg je igradjen od fibrozne caure i parenhima, Fibrozna caura, capsula fibrosa, KRNI SUDOVI I NERVI BUBREGA, Bubreg vaskularizuje, bubrezna arterija, Vene bubreznog parenhima, MOKRACNI PUTEVI, NADBUBREZNA ZLEZDA, glandulae suprarenalis
Prikazivanje stranica  1  -  4  -  13
1
UVOD
Urinarni sistem sluzi za lucenje mokrace. Sistem mokracnih
organa cine bubrezi (ren) , mokracnim putevima pripadaju
bubrezne casice (calices renalis), bubrezna karlica (pelvis renalis)
koja predstavlja prosireni deo mokracnih puteva, mokracovodi
(ureteris), mokracna besika (vesica urinaria) i mokracna cev
(urethra). Bubrezi i mokracovodi zajedno sa bubreznom casicom i
bubreznom karlicom su parni organi. Mokracovodi se ulivaju u
mokracnu besiku koja sluzi kao privremeni rezervoar urina iz koje
se nastavlja mokracna cev, kojom se eliminise urin u spoljasnju
sredinu.
Bubrezi predstavlju glavni i najslozeniji deo urinarnog sistema,
koji od njih i pocinje.
2
CILj RADA
Bubrezi su izuzetni organi u nasem organizmu, od kojih nam
zavisi zivot. Poreg toga sto je masa jednog bubrega oko 140 g i
duzina oko 12 cm, kroz bubrege dnevno prodje sva krv bar pedeset
puta.
Zadatak bubrega u organizmu je da iz krvne plazme odstranjuje
nepotrebne produkte metabolizma (mokracnu kiselinu, kreatin,
fenole), zatim odrzavanje acido-basnog statusa, da cisti plazmu od
viska onih materija koje su normalni sastojci krvi, ali se cesto
nalaze u organizmu u suvisnim kolicinama npr.( joni natrijuma i
kalijumma),zatim izuztno velika uloga bubrega je u odrzaavanju
krvnog pritiska kontrolom eliminacije tecnosti.
Zbog visestruke uloge u covecjem organizmu, bubrezi
predstavljaju mozak urinarnog sistema.
3
TEMA
Bubreg je crvenkastosmedje boje i cvrste konzistencije, svojim oblikom
najvise podseca na zrno pasulja. Duzina bubrega je u proseku 10-12 cm,
sirina 5 cm, a debljina 2-3 cm. Tezina iznosi oko 140 grama.
Na njemu se razlikuje prednja i zadnja strana, spoljasnja i unutrasnja
ivica i gornji i donji pol.
Prednja strana (facies anterior) je konveksna i gleda napred.
Zadnja strana (facies posterior) je manje konveksna i gleda unazad i
unutra.
Spoljna ivica (margo lateralis) je konveksna, a unutrasnja (margo
medialis) je konkavna u svom srednjem delu. Na sredini unutrasnje ivice
bubrega nalzi se ulazni otvor ili hilus bubrega (hilum renale), koji ima oblik
vertikalno izduzene elipse, a visok je oko 3 cm. Bubrezni hilus predstavlja
ulaz u sredisnju supljinu bubrega, koja se naziva bubrezni sinus (sinus
renalis). Bubrezni sinus je dubok oko 3 cm, a sluzi za prolaz sudovno
zivcane peteljke i smestaj pocetnog dela mokracnih puteva.
Gornji okrajak (extremitas superior), odnosno gornji pol bubrega je
zaobljen i siri je nego donji pol.
Donji okrajak (extremitas inferior) je spljosten od napred ka unazad.
POLOZAJ
Bubrezi leze u retroperitonealnom prostoru, bocno od kicmenog stuba.
Njihova zadnja strana je priljubljena uz duboke misice zadnjeg trbusnog zida
(m. psoas major i m. quadratus lumborum), a preko njihove prednje strane
prelazi parijetalni peritoneum zadnjeg trbusnog zida. Bubrezi leze u visini
dvanaestog grudnog i prvog i drugog slabinskog prsljena. Desni bubreg lezi
nize od levog za polovinu visine prsljenskog tela, tako da njegov donji pol
dopire do sredine tela treceg slabinskog prsljena. Nizi polozaj desnog
bubrega je uslovljen polozajem jetre, jer ga njen desni rezanj potiskuje na
dole nalezuci na njegov gornji pol. Razmak izmedju gornjih polova oba
bubrega je oko 8 cm, dok su donji polovi udaljeni oko 12 cm.
Bubreg ne poseduje peritonealne veze kao ostali organi abdomena, vec ga
u njegovom lezistu odrzavaju sledeci elementi: njegova sudovno zivcana
peteljka, bubrezni omotaci, vezivno tkivo koje ispunjava prostor izmedju
retroperitonealnih organa, intrabdominalni pritisak i parijetalni peritoneum,
koji se sa prednje strane bubrega prebacije na zadnji zid abdomena.
4
ODNOS BUBREGA SA OSTALIM ORGANIMA TRBUSNE DUPLJE
Prednju stranu oba bubrega
oblaze parijetalni peritonem
zadnjeg trbusnog zida.
Preko prednje strane desnog
bubrega odozgo naleze
desni rezanj jetre i zucna
kesa, a dole je bubreg u
odnosu sa desnim uglom
kolona (flexura coli dextra).
Ispred hilusa desnog
bubrega lezi nishodni deo
duodenuma. Prednja strana
levog bubrega u odnosu je
gore sa slezinom, u sredini
sa repom pankreasa i levim
uglom kolona, a dole sa
vijugama tankog creva.
Zadnja strana oba bubrega je gore priljubljena uz slabinski deo
dijafragme, dole uz m. psoas major i m. quadratus lumborum. Na
slabinskom delu dijafrafme, iza gornjeg dela zadnje strane bubrega, nalazi se
Bohdalekov zjap, preko koga zadnja strana bubrega stupa u blizak odnos sa
donjim kostodijafragmaticnim spagom plucne maramice (recessus
costodiaphragmaticus). Ovaj zjap je karakteristican jer se preko njega moze
preneti infekcija sa plucne maramice na omotac bubrega i obratno. Na
gornjem polu bubrega lezi nadbubrezna zlezda (glandula suprarenalis).
Unutra od desnog bubrega lezi donja suplja vena (v. cava inferior), unutra
od levog bubrega lezi trbusna aorta (aorta abdominalis).
Bubrezi se ne mogu palpirati preko zadnjeg trbusnog zida i pored toga
sto su priljubljeni uz njega, jer je taj deo trbusnog zida debeo i cvrst, a grade
ga vec pomenuti misici (m. psoas major, m. quadratus lumborum) i snazna
lumbalna aponeuroza. Palpiranje bubrega kroz zadnji trbusni zid otezava i
njegova debela masna caura, koja je u polutecnom stanju, kao i pararenalno
jastuce.
.14225 - Sveučilište nije definirano

.

20/04/16 22:24
45kifli.protic - University of Belgrade

Bravo!!!

08/08/13 13:52
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari! Preuzmite Google Chrome