ANATOMIJA BUBREGA-Skripta-Anatomija-Medicina, Skripte' predlog Anatomija. University of Belgrade

Anatomija

Opis: ANATOMIJA BUBREGA,Skripta,Anatomija,Medicina, Urinarni sistem, Sistem mokracnih organa cine bubrezi,ren , mokracnim putevima pripadaju bubrezne casice ,calices renalis, bubrezna karlica,pelvis renalis, mokracovodi,ureteris, mokracna besika,vesica urinaria, mokracna cev, urethra, BUBREZNI OMOTACI, GRADjA BUBREGA, Bubreg je igradjen od fibrozne caure i parenhima, Fibrozna caura, capsula fibrosa, KRNI SUDOVI I NERVI BUBREGA, Bubreg vaskularizuje, bubrezna arterija, Vene bubreznog parenhima, MOKRACNI PUTEVI, NADBUBREZNA ZLEZDA, glandulae suprarenalis
Prikazivanje stranica  1  -  2  -  13
1
UVOD
Urinarni sistem sluzi za lucenje mokrace. Sistem mokracnih
organa cine bubrezi (ren) , mokracnim putevima pripadaju
bubrezne casice (calices renalis), bubrezna karlica (pelvis renalis)
koja predstavlja prosireni deo mokracnih puteva, mokracovodi
(ureteris), mokracna besika (vesica urinaria) i mokracna cev
(urethra). Bubrezi i mokracovodi zajedno sa bubreznom casicom i
bubreznom karlicom su parni organi. Mokracovodi se ulivaju u
mokracnu besiku koja sluzi kao privremeni rezervoar urina iz koje
se nastavlja mokracna cev, kojom se eliminise urin u spoljasnju
sredinu.
Bubrezi predstavlju glavni i najslozeniji deo urinarnog sistema,
koji od njih i pocinje.
2
CILj RADA
Bubrezi su izuzetni organi u nasem organizmu, od kojih nam
zavisi zivot. Poreg toga sto je masa jednog bubrega oko 140 g i
duzina oko 12 cm, kroz bubrege dnevno prodje sva krv bar pedeset
puta.
Zadatak bubrega u organizmu je da iz krvne plazme odstranjuje
nepotrebne produkte metabolizma (mokracnu kiselinu, kreatin,
fenole), zatim odrzavanje acido-basnog statusa, da cisti plazmu od
viska onih materija koje su normalni sastojci krvi, ali se cesto
nalaze u organizmu u suvisnim kolicinama npr.( joni natrijuma i
kalijumma),zatim izuztno velika uloga bubrega je u odrzaavanju
krvnog pritiska kontrolom eliminacije tecnosti.
Zbog visestruke uloge u covecjem organizmu, bubrezi
predstavljaju mozak urinarnog sistema.
.14225 - Sveučilište nije definirano

.

20/04/16 22:24
45kifli.protic - University of Belgrade

Bravo!!!

08/08/13 13:52
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari! Preuzmite Google Chrome