Kvalitativna hemijska analiza-Slajdovi-Analiticka hemija II-Farmacija, Slajdovi' predlog Analiticka hemija II. University of Belgrade

Analiticka hemija II

Opis: Kvalitativna hemijska analiza,Slajdovi,Analiticka hemija II,Farmacija, Analitičke metode za određivanje sadržaja analita, apsorbancija, potencijal, Faze kvantitativne hemijske analize, Izbor analitičke metode, Priprema uzorka, Uklanjanje ometajućih supstanciinterferencija, Merenje analitičkog signala, Obrada dobijenih rezultata i njihova analiza, Vrste gravimetrijskih metoda, Taložne metode, Metode isparavanja – volatilizacije, Elektrogravimetrijske metode, Termogravimetrijske metode, Priprema uzorka za analizu, Uzimanje uzorka, Rastvaranje uzorka, Taloženje mora biti kvantitativno, Talog se mora lako filtrirati, Talog mora biti čist Show more
Prikazivanje stranica  1  -  2  -  47
Analitička hemija II 12-14.10.09.
Profesor Milena Jelikić-Stankov
Grupe 3mb, 3fd
Predavanja 10 bodova redovno
dolaženje!!
Jelena SAVIĆ -Momir SAVIĆ
OSNOVI ANALITIČKE
HEMIJE - KLASIČNE METODE,
Svjetlost, Sarajevo, 1989.
KVANTITATIVNA HEMIJSKA
ANALIZA
Autori sa Instituta za analitičku hemiju
INSTRUMENTALNE METODE
Meri se apsorbancija, potencijal....
Analitičke metode za određivanje
sadržaja analita
AH IIAH II
KVANTITATIVNA HEMIJSKA ANALIZAKVANTITATIVNA HEMIJSKA ANALIZA
INSTRUMENTALNE METODE
Meri se apsorbancija, potencijal....
KLASIČNE METODE
Gravimetrijske metode analize
meri se masa
Volumetrijske metode analize
meri se zapremina
45kifli.protic - University of Belgrade

Odlicno je,samo tako nastavite

08/08/13 13:47
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari! Preuzmite Google Chrome