OSNOVNI PRINCIPI ENDODONTSKOG LECENJA ZUBA-Skripta-Endodoncija-Stomatologija, Skripte' predlog Endodoncija-Stomatologija. Singidunum University

Endodoncija-Stomatologija

Opis: OSNOVNI PRINCIPI ENDODONTSKOG LECENJA ZUBA,Skripta,Endodoncija,Stomatologija, Promene u pulpi, INDIKACIJE ZA ENDODONTSKU TERAPIJU, terapija-ocuvanje vitaliteta pulpe, endodontska terapija, vitalni i mortalni zahtevi kod zapaljenja pulpe, terapija inficiranog kanala, gangrene i parodontita, PREPARACIJA KANALNOG SISTEMA, RTG analiza, IRIGACIJA KORENSKOG KANALA, OBTURACIJA KANALA KORENA, PUNJENJE KANALA, METODE OPTURACIJE
Prikazivanje stranica  1  -  4  -  14
OSNOVNI PRINCIPI ENDODONTSKOG LECENJA ZUBA
-Promene u pulpi:
patohistoloske
klinicke
Reverzibilne(terapija-ocuvanje vitaliteta pulpe)
Ireverzibilne (endodontska terapija)
Reverzibilna sva stanja koja se mogu sanirati ispunom,karijes profunda i hiperemija i nista vise.
Endodontska terapija je terapija zuba sa obolelom pulpom i obolelim apeksnim parodoncijumom.
Cilj: da se sacuva zub ili bar njegov koren ukoliko je njegova krunica unistena i funkcijski i estetski ga
osposobi.
Plan svake endodontske terapije:
-pravilno postavljena dijagnoza
-adekvatne indikacije
-pazljiv izbor metoda lecenja
INDIKACIJE ZA ENDODONTSKU TERAPIJU:
-moguce izolovati zub i obezbediti asepticne uslove rada
-moguc pristup kanalima i njihova prohodnost
-moguce sprovesti obesklicenje (kod inficiranog kanala)
-moguce postici adherentno punjenje kanala
-ocuvan potporni aparat zuba
-zdrav pacijent relativna ogranicenja pacijanata sa odredjenim oboljenjima
-apsolutna ogranicenja su retka,pacijenti u jako losem stanju
-relativne kontraindikacije vestacke valvule,srcane mane i slicno,bolesti krvi,poremecaji
krvarenja,pacijenti sa zaraznim bolestima-posebne mere u radu
-lokalne indikacije za end.terapiju:
stanje u usnoj duplji-gde je lakse otvaranje ,ako ne sprovodi oralnu higijenu treba sprovesti edukaciju i
otklanjanje tvrdih i mekih naslaga
stanje samog zuba;da li ima dovoljno krunice ;da li se moze iskoristiti koren za
nadogradnju;pristupacnost,prohodnost,apeksne resorpcije;kostane rarefikacije
-lokalne kontraindikacije za end.terapiju:
-nemogucnost koronarne rekonstrukcije sredstvima fiksne protetike
-kratki kanali i nemogucnost proteteske rekonstrukcije
-terminalni stadijum parodontopatije
-vertikalne frakture korena
-interne i apeksne resorpcije
-Opste kontraindikacije za end.terapiju:
-motivisanost pacijenta za rad i saradnju
-godine starosti (zbog teskoca u pronalazanju i obliterisanosti kanala)
-trudnoca (prva 3 meseca- prva pomoc ili cemo eliminisati bol ili uvoditi drenazu;Rtg nema u druga tri
meseca sistemska end.terapija ;Rtg je moguc kad je zavrsena organogeneza
IZBOR METODE LECENJA
-vitalni i mortalni zahtevi kod zapaljenja pulpe
-terapija inficiranog kanala- gangrene i parodontita
Endodontska terapija:
-otkloniti uzrok iz kanala
-preparacija-mehanicko ciscenje kanala
-opturacija kanalnog sistema-punjenje
-brzo i efikasno uklanjanje uzroka iz kanala,pravilno realizovan endodontski postupak (prep. i opturacija)
-bioloski pristup u tretmanu –da se ne izlazi van kanala;postoje neke nijanse u odnosu na oboljenje
-pravilno formiranje pristupnog kaviteta
-trepanacija pristup kavumu pulpe
-eliminacija sadrzaja kanala korena ili je pulpa kod pulpitisa;kod parodontita nema pulpe;detritus
-ispitivanje inicijalne prohodnosti najtanji instrument
-odredjivanje granice obrade kanala odontometrija-merenje radne duzine
-preparacija kanala sa irigacijom
-medikacija kanala-odnosi se na inficirane,dezinfekcija se uvek radi a medikacija se ne radi uvek vec kod
infekcije
-opturacija kanalanog sistema
1.Faza
-priprema za endodontski zahvat:uklanjanje naslaga,higijena radnog mesta,upotreba sterilnih instrumenata
2.Faza
-priprema za end.zahvat: ukoniti karijes i podminirana mesta bez stednje zubne supstance
Asepsa u endodonciji
-higijena radnog mesta
-suvo polje rada
-dezinfekcija radnog polja
-sterilizacija instrumenata
-pacijenti rizika hepatitis B(150-180dana)
Hiv (1-11godina)
-preventivne mere (igle i brizgalice za jednokratnu upotrebu)
-sterilizacija suvom toplotom ,temp. 120C za 6h pomocu staklenih kuglica
-temp.220C na povrsini a 245C na dubini od 6cm traje 5-8sec.
STERILIZACIJA END.INSTRUMENATA
Priprema: potapanje u dezinficijentni rastvor 30-60min
-metalna cetka pod tekucom vodom (svrdla)
-igla kroz gumeni sundjer
-sterilizacija-putem toplote vlazna i suva
-putem kontaktnog dejstva
PREPARACIJA KANALNOG SISTEMA
Ciljevi preparacije:uklanjanje svih tkiva ,bakterija,njihovih produkata iz kanalnog sistema
Oblikovanje kanalnog sisitema da bi se omogucila adekvatna opturacija
Opturacija kanalnog sisitema pracena odgovarajucom krunicnom restauracijom
Preparisan kanal treba da zadrzi svoj originalni oblik (bez ispravljanja krivine ili transpozicije )
Treba da se zavrsava u predelu apikalnog suzenja
Treba da se konicno da se suzava ka apeksu
Priprema pre samog rada :postavljanje dijagnoze
Plan terapije (parodontalno stanje,mogucnost restauracije zuba)
RTG procenjivanje zuba
-krunicna nadogradnja,produzenje klinicke krunice (parodontalna hirurgija ili termokauterizacija)
-ivica dentina bar 1mm
RTG analiza
-oblik zuba,odnos sa susednim zubima,br.i duzina korenova,odnos korenova i krunice,detalji o prethodnom
obavljanju lecenja,suzenje pulpne komore i korenskog kanala
-prisustvo kalcifikacija
-preparacija krunica-klinicka
-uklanjanje kariozne mase ili ispuna,izolacija koferdam-gumom (trebalo bi..)
PREPARACIJA PRISTUPNOG KAVITETA
-kompletan debridman pulpne komore-instrumenti da nesmetano ulaze u kanalni system
-da iz jednog ugla gledanja vidimo ulaze u sve kanale
-pristupni kavitet uglavnom ima oblik poprecnog preseka zuba,kod molara je pomeren mezijalno
-rucica igle treba da je paralelna sa kanalom
OTVORI KANALA KORENA
-neophodno poznavanje anatomije zuba,Rtg orijentacija
-dobro osvetljenje i suzenje poda pulpne komore
-lupa,mikroskop
-pazljiva inspekcija ,sondiranje
-ako su otvori kalcifikovani pomazu bojeni rastvori
-endodontski ultrazvucni instrumenti
-kad se identifikuju treba da se prosier malim celicnim svrdlom ili posebnim svrdlima
ODREDJIVANJE RADNE DUZINE
-odredjivanje prohodnosti turpijom br.10 i nakon toga odredjivanje duzine
-Rtg odontometrija
-elektronski apex-lokatori
IRIGACIJA KORENSKOG KANALA
-ispiranje debrisa-dentinski detritus
-podmazivanje kanala sto olaksava instrumentaciju
-rastvaranje zaostalih organskih materija
-antibakterijsko dejstvo
-uklanjanje razmaznog sloja
-mogu da prodiru u delove koji su nepristupacni instrumentima
-irigaciju vrsimo pomocu igle i sprica i obicno Na-hipohlorit (1%),EDTA (17%)
-koncentrovaniji rastvori ne bi trebalo da se koriste ako se ne koristi koferdam
-EDTA kod kalcifikovanih kanala
-hlorhexidin
GRANICA PREPARACIJE
-idealni apexni foramen postoji kod manje od 50% zuba
-instrumentaciju ograniciti na unutrasnjost kanalnog sistema (orijentaciono do nivoa cementa-dentinska
granica)
-vitalni zubi 2-3mm od Rtg apexa
-inficirani zubo 0-2mm od Rtg apexa
OBLIK PREPARACIJE
-istorijski tehnike koje su se koristile za postizanje okrugle apexne preparacije sa minimalnom konicnoscu
od apexa do koronarnog dela kanala
-savremeni concept uzima u obzir bolje razumevanje anatomije kanala korena sa velikom konicnoscu
KOMPONENTE PREPARACIJE
-nacin pokretanja turpije (rotiranje od 45stepeni)
-redosled u preparaciji
-dizajn instrumenta
TEHNIKE PREPARACIJE
-apeksno-koronarna=STEP BACK tehnika,prvo obradjujes apexnu 1/3 kanala korena
-koronarno-apeksna=CROWN DOWN tehnika,prvo se koriste siri instrumenti
Nacin pokretanja instrumenta:
navijanje sata (rotacija od 45stepeni-do otpora i rotacija)
cetvrtina kruga i povlacenje
apikalno-koronarno turpijanje
balansirana sila
CROWN-DOWN TEHNIKA-PREDNOSTI
-eliminacija debrisa i mikroorganizama iz koronarnog dela kanala sprecava inokulaciju apeksnog tkiva
kontaminiranim debrisom
-to je koronarno-apeksna tehnika
-eliminacija smetnji u koronarnom delu koje mogu olaksati instrumentaciju
-lako ispiranje apikalnog dela
-preciznije odredjivanje radne duzine
PRINCIPI
-danas je savremenija ali se primenjuje u rdau sa masinskim instrumentima
-formiranje pravolinijskog pristupa sa okluzalne ili oralne povrsine u pulpnu komoru
-uklanjanju svih visecih izbocina na krovu pulpne komore
-uklanjanje cervikalnih grebena koji se stvaraju zbog depozicije dentina u vratu
-formiranje divergentnih zidova
-formiranje konicne preparacije
METODE:
-bez pritiska
-Roanova tehnika
-tehnika dvostrukih konusa
-modifikovana tehnika
PROTOKOL RADA
-formiranje pristupa radi uklanjanje apikalnih ili vratnih smetnji
-uklanjanje opstrukcije u pulpnoj komori
-sirenje kanalnog ulaza,irigacija veoma vazna
-sirenje koronarne i srednje 1/3 kanala koristeci prvo vece pa uze promere
-eksploracija kanala ,odredjivanje radne duzine tankim instrumentima (br.10 ili 15),irigacija
-uvodjenje sirih turpija u koronarni deo kanala ,kada se oseti apikalni otpor turpija se uklanja i cisti-irigacija
-uvodjenje tanjih turpija dublje u kanal dok se ne oseti otpor,irigacija
-odredjivanje velicine apikalne preparacije
-zavrsavanje preparacije da bi se formirala zeljena konicnost
STEP BACK tehnika
-prednosti:bolja kontrola pri radu i manja mogucnost apeksne perforacije,formiranje stepenika i transport
instrumenta
-nedostaci: apikalna ekstruzija debrisa,devijacija kanala
1.stadijum-prep.apikalnog dela kanala-formiranje pristupnog kaviteta,odredjivanje radne duzine(Rtg i apex
lokatori),postavljanje najtanje turpije,ako ne prodje do radne duzine pokretima navijanja sata uz minimalni
apikalni pritisak,irigacija,postavljanje sledeceg sireg instrumenta do radne duzine cirkumferentnim
pokretima ,irigacija,ponavljanje do turpije 25 (radna duzina),ali ako je siri kanal (mladji pacijenti,1,3,5
distalni kanal donjih molara,palatinalni gornjih molara),rekapitulacija izmedju svake turpije najtanjom
turpijom do radne duzine (da se stvori cep),irigacija
2.stadijum-koronarni deo kanala
-svaka sledeca turpija se postavlja za 1mm krace od radne duzine ,irigacija i rekapitulacija i uvek se vraca
na glavnu apeksnu turpiju 25 i struganjem obraditi zidove,ponavljanje procesa postavljenjem sledece vece
45kifli.protic - University of Belgrade

takodje :-)

08/08/13 14:32
sa22 - University of Belgrade

cool

15/11/12 16:03
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari! Preuzmite Google Chrome