Parodontitis-Beleska-Parodontologija-Stomatologija, Beleške' predlog Parodontologija. University of Belgrade

Parodontologija

Opis: Parodontitis,Beleska,Parodontologija,Stomatologija
Prikazivanje stranica  1  -  2  -  3
BESPLATAN PRIMERAK/NIJE ZA PRODAJU!!!!
BESPLATAN PRIMERAK/NIJE ZA PRODAJU!!!!
1
PARODONTITIS periapeksna patoza
PERI = pored
ODOS = zub
apikalan
lateralni
endoparodontalne lezije = komunicira sa pulpom
etiologija: infektivna i neinfektivna
- trauma (akutna, hronicna)
- hronicna neusaglasenost u mastikaciji
- hemijski uzroci medicamentosa”
- infektivno toksicna
akutni pulpit
hronicni pulpit
iz marginalnog parodonta (endoparodontalne lezije)
hematogeno
upala okolnog tkiva
PARODONTITIS APICALIS
Blekov proctor: apikalni otvor, nervni i krvni elementi pulpe,
periodoncijum i periodoncijumska vlakna
fizioloski foramen
anatomski foramen
(duzi od fizioloskog) na osnovu njih se usmerava th
rendgenoloski foramen
(retko se poklapaju)
najprominentniji deo zuba?
PARODONTITIS APICALIS ACUTA SEROSA
etiologija: infektivna / neinfektivna
trauma (akutna, hronicna)
hemijski uzroci (medicamentosa)
infektivni (toksicni)
akutni pulpit, hronicni pulpit
Blekov proctor: hiperemija i dilatacija krvnih sudova
serozni eksudat
edem
subjektivno spontan bol,
produzen zub
test vitaliteta
diferencijalna dijagnoza u odnosu na pulpite (+)
test zagriza (sa spatulom) bitan za diferencijalnu dijagnozu osecace bol
nema rtg promena u periapeksu u periodoncijumskoj fazi (serozno!)
tok i prognoza
poboljsanje
prelazak u gnojno zapaljenje
BESPLATAN PRIMERAK/NIJE ZA PRODAJU!!!!
BESPLATAN PRIMERAK/NIJE ZA PRODAJU!!!!
2
moza da se uradi prvi radni snimak da se odredi radna duzina kanala
ENDODONTSKA TERAPIJA
PRAVILNA Dg !
ADEKVATNA INDIKACIJA
IZBOR METODE TERAPIJE
indikacije:
izolovan zub (koferdam)
pristup kanalima pristupni kavitet, pronaci ulaze u kanale
moguce obesklicenje
adherentno punjenje
ocuvan potporni aparat
zdrav pacijent
lokalne kotraindikacije:
nemogucnost koronarne rekonstrukcije
kratki kanali
terminalni stadijum parodontopatije
hepatitis i hiv
opste kontraindikacije
motivisanost pacijenta
starost
trudnoca samo zbog rtg snimka, pogotovo u prvom trimestru
rizicni pacijenti (alergicni na sve vrste anestetika )
izbor metode
vitalni i mortalni zahvati kod zapaljenski stanja pulpe
th inficiranog kanala
PARODONTITIS APICALIS ACUTA PURULENTA
leukocitna infiltracija
masovna infiltracija neutofilni granulocita
susticanje mikroapscesa
osteoklasticna aktivnost
ako se ne leci prolazi kroz nekoliko faza:
1. periodonciumska faza
2. enostalna faza
3. subperiostalna faza- najbolnija
4. sub mukozna faza
1) periodoncijumska - zapaljenje lokalizovano u spatium periodontale
elektro test
termo test-
perkusija + u svim fazama 2.i 3. najvise, nije izrazena u 4.
palpacija; zavisi od lokalizacije procesa
2. narocito 3. izrazen bol
uvecane regijonalne linfne zlezde 3. pogotovo
opste stanje pogorsano
Pregleda: 787
Preuzimanja : 0
- univerzitet: University of Belgrade
Ubaceno datuma: 29/04/2013
Embed this document:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari! Preuzmite Google Chrome