Pogled na parcijalne diferencijalne jednačine-Zavrsni rad-Matematika i informatika-Matematika

Matematika i informatika

Opis: Pogled na parcijalne diferencijalne jednačine,Zavrsni rad,Matematika i informatika,Matematika, PARCIJALNE DIFERENCIJALNE JEDNAČINE,Poreklo i karakteristike, Prostorna dimenzija za talasnu jednačinu, Sferni talasi, Laplace jednačina u dve dimenzije, Veza sa holomorfnom funkcijom, Problem ograničenja, Eulori-Triticomi jednačina, Advection jednačina,Ginzburgova Landau jednačina,Dym jednačina, Vibrirajuća nit,Vibrirajuće membrane, KLASIFIKACIJA,JednačinE prvog reda, PDJ prvog reda, Karakteristične površine za talasne jednačine, Dvodimenzionalna teorija, Jednačine drugog reda, Sistemi prvog reda jednačina i karakterističnih površina,Jednačine mešovitog oblika,Infinitivne PDE u kvantnoj mehanici, METODE REŠAVANJA I ANALIZE PDJ,Integralna transfromacija, Promena varijabli, Lie grupna metoda,Numeričke metode za rešavanje PDE,Metod konačnih razlika,Metod konačnog volumena,PRIMERI BITNIH PARCIJALNIH DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA KOJE PROIZILAZE U PROBLEM MATEMATIČKE FIZIKE,POJEDINAČNE PARCIJALNE DIFERENCIJALNE JEDNAČINE, SISTEMI PARCIJALNIH DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA Show more
Prikazivanje stranica  1  -  2  -  74
UNIVERZITET U NOVOM SADU
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
DEPARTMAN ZA
MATEMATIKU I INFORMATIKU
Abear Saeed Aboglida
Pogled na parcijalne diferencijalne jednačine
- master rad -
Novi Sad, 2012. godine.
Parcijalne diferencijalne jednačine
I
SADRŽAJ
SADRŽAJ ........................................................................................................................................ I
1. PARCIJALNE DIFERENCIJALNE JEDNAČINE ........................................................... 3
1.1. Uvod ............................................................................................................................................. 3
1.2. Poreklo i karakteristike ................................................................................................................. 4
1.3. Obeležavanja................................................................................................................................. 5
1.4. Prostorna dimenzija za talasnu jednačinu ..................................................................................... 6
1.5. Sferni talasi ................................................................................................................................... 7
1.6. Laplace jednačina u dve dimenzije ............................................................................................... 7
1.6.1. Veza sa holomorfnom funkcijom ............................................................................................. 7
1.6.2. Problem ograničenja ................................................................................................................ 8
1.7. Eulori-Triticomi jednačina ............................................................................................................ 8
1.8. Advection jednačina ..................................................................................................................... 8
1.9. Ginzburgova Landau jednačina .................................................................................................... 9
1.10. Dym jednačina .............................................................................................................................. 9
1.11. Vibrirajuća nit ............................................................................................................................... 9
1.12. Vibrirajuće membrane ................................................................................................................ 10
2. KLASIFIKACIJA ............................................................................................................... 11
2.1. JednačinE prvog reda .................................................................................................................. 11
2.1.1. PDJ prvog reda ....................................................................................................................... 11
2.1.2. Karakteristične površine za talasne jednačine ........................................................................ 11
2.2. Dvodimenzionalna teorija ........................................................................................................... 12
2.2.1. Jednačine drugog reda ............................................................................................................ 13
2.2.2. Sistemi prvog reda jednačina i karakterističnih površina ....................................................... 15
2.2.3. Jednačine mešovitog oblika ................................................................................................... 16
2.2.4. Infinitivne PDE u kvantnoj mehanici ..................................................................................... 16
3. METODE REŠAVANJA I ANALIZE PDJ ...................................................................... 17
3.1. Integralna transfromacija ............................................................................................................ 17
3.2. Promena varijabli ........................................................................................................................ 17
3.3. Lie grupna metoda ...................................................................................................................... 17
3.4. Numeričke metode za rešavanje PDEs ....................................................................................... 18
3.5. metod KonačNIH elemenata ....................................................................................................... 18
3.5.1. Metod konačnih razlika .......................................................................................................... 19
3.5.2. Metod konačnog volumena .................................................................................................... 19
4. PRIMERI BITNIH PARCIJALNIH DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA KOJE
PROIZILAZE U PROBLEM MATEMATIČKE FIZIKE ................................................................... 20
5. POJEDINAČNE PARCIJALNE DIFERENCIJALNE JEDNAČINE ........................... 24
6. SISTEMI PARCIJALNIH DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA ................................... 28
LITERATURA ............................................................................................................................. 29
BIOGRAFIJA ............................................................................................................................... 31
Embed this document:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari! Preuzmite Google Chrome