Testiranje Optickih Vlakana-Opticke telekomunikacije-Slajdovi-Elektrotehnicki fakultet, Slajdovi' predlog Opticke telekomunikacije. University of Belgrade

Opticke telekomunikacije

Opis: Testiranje Optickih Vlakana-Opticke telekomunikacije-Slajdovi-Elektrotehnicki fakultet; Teorijske osnove merenje insertion loss (IL) vrednosti; OTDR – Optical Time Domain Relfectometer; Splajs – trajni spoj dva vlakna; Mikro i makrosavijanja fibera; Mrtva zona događaja i mrtva zona slabljenja; Izračunavanje vrednosti Loss Budget;
Prikazivanje stranica  1  -  2  -  22
Docsity.com
Vežbe iz optičkih komunikacija
TESTIRANJE OPTIČKIH
VLAKNA
Docsity.com
Optički kablovi (skup optičkih vlakana) predstavljaju
osnov svakog savremenog komunikacionog sistema
Velika brzina prenosa
Nema preslušavanja između dva kabla
Mali gubici, odnosno mogućnost slanja informacija na
ogromnu daljinu bez obnavljanja
Potrebna mnogo manja snaga za prenos informacija u odnosu
na druge sisteme ekonomičniji su
Nema interferencije između dva signala na bliskim talasnim
dužinama što daje mogućnost slanja velikog broja nezavisnih
poruka istim optičkim vlaknom osnov za WDM –
Wavelength Division Multiplexers
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari! Preuzmite Google Chrome