Beleške' predlog dalje za studente i srednjoškolce

35 rezultat

Najnoviji beleške pregleda u dalje

Muzika prvobitnog drustva

Porijeklo muzike je tek u XIX vijeku postalo predmet naučnog proučavanja. Naučnici, koji su se tada bavili proučavanjem muzike, nisu bili obrazovani muzikolozi. U tom periodu javljaju se i prve teorije o postanku muzike. Naime, Herbert Spenser...