Beleške' predlog ekonomija za ekonomija’ studente

12 rezultat

Beleške najčešće preuzete beleške u ekonomija

Najnoviji beleške pregleda u ekonomija

Najznacajnije ekonomske skole

Cilj ovog seminarskog rada je upoznavanje sa velikim ekonomskim teorijama koje su odlučujući uticale na tokove ekonomske istorije u prošlosti. Hronološkim redom predstavljena je istorijska pozadina ekonomije, odnosno najznačajnije škole ekonomskog...